17. marec 2010

- Sociálne štipendium 7 730 eur na štúdium cudzieho jazyka získalo 21 žiakov zo Žilinského kraja
- Najväčší záujem bol opäť o anglický jazyk

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                  Žilina, 18. marec 2010

Študenti stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) už po tretíkrát využili možnosť získať sociálne štipendiá od vlády SR na jednoročné štúdium cudzích jazykov v zahraničí. Vláda SR stanovila pre žilinskú krajskú samosprávu celkový počet 28 miest, na jednotlivé jazyky nasledovne: anglický – 13, nemecký – 6, španielsky – 2, francúzsky – 5, taliansky – 1, ruský – 1. „O štipendium prejavilo záujem 31 študentov. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast o 15 žiadostí. Na základe ich vyhodnotenia pôjde do zahraničia študovať 21 školákov. Najväčší záujem bol o štúdium anglického jazyka, kde sa nám hlásilo až 23 uchádzačov, čím bol prekročený stanovený limit o 10 miest. V tomto prípade bolo nutné vyberať podľa sociálneho kritéria – príjmu rodičov,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Weichselgärtner.

Do Írska sa v anglickom jazyku v budúcom školskom roku 2010/2011 pôjde zdokonaľovať 13 žiakov, do Nemecka dvaja, do Francúzska piati a do Španielska vycestuje 1 žiak. O štúdium talianskeho a ruského jazyka v cudzine nebol záujem. Výdavky jedného žiaka spojené s ubytovaním, stravovaním, cestovným, poistením, vreckovým, nákupom kníh a učebných pomôcok na študijný pobyt v zahraničí pokryje sociálne štipendium vlády SR vo výške 7 730 eur. „Vítam takúto možnosť, že mládež s výborným prospechom zo sociálne slabších či neúplných rodín má šancu vycestovať do zahraničia, zdokonaliť sa v cudzom jazyku, spoznať kultúru iného národa a zvýšiť si tým nielen jazykové zručnosti, sebavedomie, ale i šance lepšieho uplatnenia sa na vysokých školách a neskôr na trhu práce,“ zhodnotil systém sociálnych štipendií predseda ŽSK Juraj Blanár. Záujem poslať svojich žiakov študovať do zahraničia prejavilo dovedna 10 stredných škôl v pôsobnosti ŽSK. V podávaní prihlášok dominoval región Orava s 19 žiadosťami. Rovnako ako v minulom roku bola najaktívnejšou školou Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne so siedmimi žiadosťami. Z Liptova sa prihlásilo 5 žiakov, z ktorých traja boli z Gymnázia v Ružomberku. Z regiónu Turiec sa o študijnú stáž v zahraničí usilovali 3 žiaci Obchodnej akadémie v Martine. Z Horného Považia sa prihlásili 4 žiaci, pričom 3 boli z Gymnázia na Hlinskej v Žiline. O sociálne štipendium nežiadal ani jeden študent zo strednej školy na Kysuciach.

                                                                                             Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                                   hovorkyňa ŽSK