17. august 2010

- Napriek kríze sa Žilinský kraj snaží pomáhať
- Z vlastných príjmov podporil kraj 69 projektov v regiónoch

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina, 17. august 2010

Od roku 2004 udeľuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 4/2004 z vlastných príjmov na rôzne projekty. V tomto roku sa v dvoch etapách o dotácie uchádzalo 169 žiadateľov, 69 projektov ju získalo. Z Liptova uspelo 10 projektov, z Oravy 4, na Kysuciach a v Turci sa zrealizuje 12 projektov. Najviac projektov – 31 bolo úspešných na Hornom Považí. Krajská samospráva na ne vynaložila spolu 33 194 eur. „Aj napriek obmedzeným finančným možnostiam sa snažíme i naďalej pomáhať pri organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, podporovať umelcov, sociálne projekty a projekty pre deti,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Žilinský samosprávny kraj podporil od roku 2004 projektovú činnosť žiadateľov pôsobiacich na území kraja spolu sumou 288 786 eur.

Vyberáme niektoré z podporených projektov v jednotlivých regiónoch:

LIPTOV - Na zorganizovanie Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím dostal Slovenský zväz telesne postihnutých v Ružomberku 300 eur, dotáciu 500 eur použilo Občianske združenie Bačova cesta na podujatie Ovenálie 2010. Občianske združenie Meteníci z Likavky rozbehne s pomocou 400 eur ligu vo florbale pre dospelých. Liptovská šachová škola pri Liptovskom šachovom zväze dostala 400 eur na zorganizovanie Medzinárodného detského šachového festivalu LIPTOV 2010.

ORAVA – Mesto Trstená aj vďaka dotácii vo výške 300 eur mohlo realizovať už 19. ročník celoštátnej recitačnej súťaže Dilongova Trstená. Nedávno organizované Folklórne Oravice boli aj podporené dotáciou kraja 500 eur. Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilinského kraja so sídlom v Dolnom Kubíne získala na 6. ročník Krajského turistického zrazu seniorov Žilinského kraja príspevok 300 eur.

KYSUCE – V Krásne nad Kysucou sa v septembri uskutoční „Oslava folklóru“, kde aj prostredníctvom dotácie 600 eur postavia javisko pre účinkujúcich. Na sviatok sv. Mikuláša myslia už v čadčianskom Občianskom združení Slovenský zväz telesne postihnutých. V decembri totiž plánujú zorganizovať Mikulášsku nádielku pre 200 zdravotne postihnutých detí a deti zo sociálne slabších rodín z celého regiónu Kysúc. Za 350 eur z krajskej samosprávy sa pre ne pripraví kultúrne vystúpenie, súťaže a mikulášske balíčky. Na to, aby mohol šachový klub Inbest Dunajov, ktorý je účastníkom Extraligy SR, i naďalej existovať a pokračovať v súťaži, získala Telovýchovná jednota Štart v Dunajove 1000 eur.

TURIEC – Atletický klub ZŤS Martin zorganizoval i s pomocou 600 eur štvrté najstaršie športové bežecké podujatie na Slovensku - polmaratón Beh k srdcu SNP. Cykloklub Zniev v Kláštore pod Znievom dostal podporu 400 eur na tradičné cyklistické preteky. Hasičský zbor Priekopa v Martine použije 1000 eur na Celorepublikový zraz dobrovoľných hasičov. V Detskom folklórnom súbore Turiec sa 400 eur využije na zakúpenie častí zimného kroja. Začiatkom augusta sa uskutočnila i zaujímavá výstava gladiol v Martine, na ktorú získal Slovenský zväz záhradkárov - organizácia Gladiola Martin 700 eur.

HORNÉ POVAŽIE – Klub Značkár zo Žiliny vytvorí pomocou 400 eur bezpečné podmienky pre turistov v oblasti Rozsutca. Hričovské pastorále je názov projektu, s ktorým uspela Obec Dolný Hričov a získala 300 eur. Návštevníci si tak mohli 14. augusta pozrieť prípravu výrobkov z ovčieho mlieka i bačovské tradície vo forme strihania oviec za účasti strihačov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Vďaka dotácii vo výške 694 eur sa mohla Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza zapojiť do projektu „S Dominom do Ríma“, ktorý je programom starostlivosti o deti a mládež. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina zorganizoval už 9. ročník Majstrovstiev sveta juniorov v love rýb udicou na mušku. Kraj na ne prispel sumou 400 eur. V októbri tohto roka by sa mali dokončiť i statické práce na okne gotickej kaplnky Lietavského hradu. Občianske združenie, ktoré sa snaží zachrániť tento hrad, získalo dotáciu 300 eur. Príbuzný projekt podal aj Žilinský jaskyniarsky klub, ktorý sa za 450 eur pokúsi pokračovať v čistení studne na Lietavskom hrade s cieľom objaviť vodný zdroj, čo by veľmi uľahčilo práce na obnove hradu.

Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK