17. august 2010 (2)

- Povodne z nedele a pondelka poškodili turčianske cesty II. a III. triedy

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 17. august 2010

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) v súčasnosti analyzuje škody a čistí povrchy na cestách II. a III. triedy po návalových dažďoch a povodniach počas nedele a pondelka, 15. a 16. augusta 2010. Po intenzívnych dažďoch došlo k zvýšeniu hladín na všetkých vodných tokoch, následne k ich vybreženiu. Na viacerých miestach došlo k preliatiu vody na komunikácie a dočasnej neprejazdnosti. Poškodené úseky ciest boli hlásené z regiónu Turiec. Na cestách III. triedy v Tomčanoch je poškodený priepust, ku ktorému došlo odtrhnutím časti cesty, v Turčianskom Jasene sa zosunul svah nad cestou pred vstupom do obce, v obci bola podmytá vozovka. Poškodené priepusty sú vo Valentovej-Laskári a Ivančinej, kde bol tiež podmytý svah cestného telesa a hrozí odtrhnutie vozovky. V Dubovom podmyla voda oporu mosta. Na ceste II. triedy v Jasenove sa na rozhraní vstupu do obce odtrhla časť svahu cestného telesa a poškodil sa priepust. Vplyvom silného vetra došlo tiež k vyvráteniu stromov a poškodeniu zvislého dopravného značenia. „Momentálne sú všetky cesty II. a III. triedy v okrese Martin a Turčianske Teplice prejazdné, miestami však znečistené naplaveninami. Na odstránení nánosov intenzívne pracujeme,“ vysvetlil riaditeľ závodu Turiec SC ŽSK Marián Janík. Ako ďalej informoval, skutočný rozsah poškodenia nie je ešte možné presne určiť, aktuálne prebieha monitorovanie postihnutých lokalít. Stav mostných objektov sa bude posudzovať hneď po opadnutí vody, v súčasnosti je voda pod úrovňou nosníkov. „Po júnových povodniach musíme opäť hľadať ďalšie zdroje na rozsiahle opravy ciest v turčianskom regióne, aby sme zaistili bezpečnosť na našich cestách,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. V regiónoch Horného Považia, Oravy, Liptova a Kysúc posledné povodne nespôsobili vážnejšie poškodenia ciest II. a III. triedy v správe Žilinského samosprávneho kraja.

Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky