14. január 2010

- Žilinský samosprávny kraj vyhlásil 3. ročník grantovej podpory pre oblasť kultúry
- Na kultúrne projekty rozdelí kraj 100 tisíc eur

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                  Žilina, 14. január 2010

Rozvoj kultúry a umenia v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK). To je hlavným cieľom Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry, ktorý aj v roku 2010 dáva možnosti rôznym subjektom v kraji uchádzať sa o finančnú podporu na svoje aktivity. Spolu 100 000 eur poputuje z rozpočtu samosprávneho kraja na tvorivosť ľudových súborov, detí a mládeže, speváckych a tanečných skupín, organizovanie kultúrnych podujatí, vydavateľskú činnosť či opravu a obnovu pamiatok. Aj tento rok sa financie rozdelia v dvoch kolách, pričom druhá šanca požiadať o grant bude v máji tohto roka. Maximálna výška dotácie pre jeden subjekt je v tomto roku 2650 eur. Dotáciu môže získať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území ŽSK, a zároveň rozvíja na území kraja kultúrnu činnosť alebo reprezentuje svojou prácou kraj aj mimo jeho územia. „V aktuálnom roku sme rozšírili okruh potenciálnych žiadateľov. Novinkou je, že o dotáciu môžu žiadať všetky právnické osoby rozvíjajúce kultúru v Žilinskom kraji bez ohľadu na formu činnosti. Zmenu sme urobili na základe skúseností z praxe, keď o grant prejavili záujem aj subjekty, nespĺňajúce vtedy stanovené kritérium, pričom aktívne pôsobili v oblasti kultúry,“ objasnil zmenu oproti minulým rokom predseda krajskej samosprávy Juraj Blanár.

V predchádzajúcom roku podporil ŽSK dovedna 156 projektov. Z Kysúc bolo úspešných 33 žiadateľov, v Liptove spolu 26, na Orave získalo podporu kraja 31 žiadostí, v Turci sa zrealizovalo 34 projektov a v Hornom Považí uspelo 32 žiadateľov. Od roku 2008 Žilinský samosprávny kraj podporil prostredníctvom grantového systému kultúry 325 projektov. Viac informácií o grantovom systéme pre rok 2010 nájdete na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v sekcii Oznamy, časti Granty a dotácie. Uzávierka prvého kola podania žiadostí je do 31. januára 2010, v druhom kole, ktoré sa vyhlási 1. mája 2010, sa môžu žiadosti o grant zasielať do 31. mája 2010.

                                                                                        Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                              hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky