13. máj 2010

- Na podporu cestovného ruchu vyčlenil kraj 30 000 eur

                                Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                  Žilina, 13. máj 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) už po druhýkrát finančne podporil projekty v cestovnom ruchu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu rozvoja cestovného ruchu prerozdelil v tomto roku 30 000 eur 14 projektom. Zo 63 žiadostí obcí, právnických a fyzických osôb - podnikateľov boli úspešné 4 projekty z regiónu Kysuce, tiež 4 z Horného Považia a po dva projekty z Oravy, Liptova a Turca.
Na rekonštrukciu bezpečnostných prvkov v Šarkanej jaskyni a informačných prvkov v oblasti Súľovské vrchy získal Klub ZNAČKÁR zo Žiliny 2 200 eur. Mesto Vrútky bude za pomoci dotácie 2 000 eur prehľadnejšie a príťažlivejšie pre turistov a cyklistov. Pri železničnej stanici Vrútky, na pešej zóne, pri obchodnom centre a pri turistickej ubytovni osadí informačné tabule s orientačnou mapou mesta, cyklotrás a turistických chodníkov Malej aj Veľkej Fatry. Aj za prispenia dotácie 2 278 eur z rozpočtu ŽSK budú môcť turisti v obci Ľubochňa od septembra tohto roku navštevovať Múzeum Ľubochnianskej lesnej železnice. Tá bola prvou úzkorozchodnou elektrifikovanou lesnou železnicou v strednej Európe. Obec sa rozhodla vybudovať múzeum v poslednej existujúcej budove po tejto železničke. Obec Oravská Polhora zrealizuje projekt Gajdošským chodníkom k najsevernejšiemu bodu Slovenska. S prispením 2 320 eur od krajskej samosprávy sa vyrobia informačné panely, ktoré sa osadia na priechode Babia hora, na rázcestí v obci, a napokon na najsevernejšom bode Slovenska. Tu si turisti oddýchnu na novom odpočívadle, kde tiež pribudnú stojany na bicykle pre cyklistov. Výstup po novej trase, ktorú používali gajdoši v 18. storočí, turisti zažijú už v septembri počas 11. ročníka medzinárodného podujatia Gajdovačka 2010 v obci Oravská Polhora. Široký potenciál v rámci cestovného ruchu chce vďaka dotácii 2 352 eur rozvíjať i obec Stará Bystrica. Od otvorenia orloja v júli 2009 do konca roka navštívilo tento unikát takmer 40 000 návštevníkov. S cieľom zvyšovania návštevnosti regiónu sa za finančné prostriedky dovybavia apartmánové domčeky pre turistov. Tie poslúžia aj pre organizovanie školských táborov a výletov.

                                                                                          Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                                hovorkyňa ŽSK

Zoznam podporených projektov:

Názov projektu      Žiadateľ      Schválená dotácia - celkom

Apartmánové domčeky Stará Bystrica. Obec Stará Bystrica 2 352,00 €

Rekonštrukcia bezpečnostných prvkov (rebríky, skoby...) v Šarkanej jaskyni a informačných prvkov v oblasti Súľovské vrchy. Klub ZNAČKÁR Žilina 2 200,00 €

Roháč - miesto pokoja. Obec Podhorie 2 000,00 €

Po Rajeckej doline. Mesto Rajecké Teplice 2 254,00 €

Vybudovanie orientačného systému v Meste Krásno nad Kysucou. Mesto Krásno nad Kysucou 2 240,00 €

Oldtimer Rallye Tatry 2010. IG ŠPORT CLUB, organizačná zložka Veteran Club Liptov 2 275,00 €

Gajdošským chodníkom k najsevernejšiemu bodu Slovenska. Obec Oravská Polhora 2 320,00 €

Bitka o Žilinskú priehradu. Randa a spol. Ing. Oľga Randová 1 660,00 €

Spracovanie grafického návrhu a dizajn manuálu regiónu TURIEC. TURIEC - Združenie na podporu rozvoja regiónu 2 000,00 €

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Klubina. Obec Klubina 2 100,00 €

Podpora atraktivity a rozvoja aktivít na propagáciu cestovného ruchu v obci Lomná. Obec Lomná 2 321,00 €

MÚZEUM ĽUBOCHNIANSKEJ LESNEJ ŽELEZNICE. Obec Ľubochňa 2 278,00 €

Stopa Zdravia - Spojnica športového priateľstva. Obec Skalité 2 000,00 €

Informačný systém pre návštevníkov a obyvateľov mesta Vrútky.Mesto Vrútky 2 000,00 €