13. december 2010

- V Žilinskom samosprávnom kraji zvýšili daň z motorových vozidiel v priemere o 7,66 %

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                               Žilina, 13. december 2010

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zvýšili na svojom dnešnom zasadnutí výšku dane z motorových vozidiel v priemere o 7,66 %. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje výšku dane z motorových vozidiel nadobudne platnosť od 1. 1. 2011.

Ročná sadza dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora sa v jednotlivých kategóriách zvýšila o 5%, nemenila sa v kategóriách od 1 200 – 1 500 cm3 a 1 500 – 2 000 cm3. Ročné navýšenie dane o 10% schválili poslanci pre úžitkové vozidlá s jednou alebo dvomi nápravami. Zvýšenie dane pri úžitkových vozidlách s 3, 4 a viac nápravami je o 8%. „Napríklad, navrhovaná úprava dane o 8% zvýši ročné náklady na prevádzku ťahača s návesom, ktorý ubehne približne 132 tisíc kilometrov ročne, o 0,17 %,“ uviedol príklad predseda ŽSK Juraj Blanár. Plánovaná zmena je ďalším krokom ku harmonizácii sadzieb dane z motorových vozidiel na Slovensku. Dnes sú už na porovnateľnej úrovni sadzby dane v Žilinskom, Nitrianskom, Košickom a Trnavskom kraji.

Ako ďalej povedal predseda ŽSK, VZN zároveň zachováva oslobodenie od dane pre vozidlá požiarnej ochrany, pokiaľ neslúžia na podnikateľské účely, vozidlá pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme, s ktorými má ŽSK uzavretú zmluvu o službách vo verejnej záujme a vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov. ŽSK zachoval zníženie sadzby dane u vozidiel používaných na podnikanie, ktoré spĺňajú emisné limity úrovne EURO 3, 4 alebo 5. „Zníženú sadzbu dane majú aj vozidlá používané v poľnohospodárskej výrobe, a to o 20%, taktiež garantujeme zníženie dane o 50% vozidlám pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme pre mestá nášho kraja,“ doplnil J. Blanár.

Navýšením sadzieb dane z motorových vozidiel bude ŽSK riešiť zlý stav ciest II. a III. triedy spôsobený systematickým obchádzaním mýta nákladnými vozidlami, ktoré tieto cesty preťažujú a znehodnocujú. Kraj tiež utrpel viaceré škody na cestách II. a III. triedy spôsobené tohtoročnými povodňami, kde škody predstavujú 2,3 mil. eur. Z vybratej dane kraj financuje rekonštrukcie ciest a ich celoročnú údržbu, výkony vo verejnom záujme SAD-kám a dotuje cestovné zľavy svojim obyvateľom. Poslednú úpravu dane z motorových vozidiel robil ŽSK v roku 2007.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky