12. október 2010

- Žilinský a Moravskosliezsky kraj spolu so Sliezskym vojvodstvom apelujú na urýchlené riešenie dopravného prepojenia prihraničných regiónov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 12. október 2010

Predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, Moravskosliezskeho kraja a Sliezskeho vojvodstva podpísali a adresovali výzvu ministrom dopravy Slovenskej, Českej a Poľskej republiky na urýchlené riešenie a dobudovanie dopravného prepojenia medzi týmito regiónmi. „Považujeme za alarmujúci neustály nárast tranzitnej dopravy na našich komunikáciách, ktoré sú súčasťou dopravného koridoru, na území ktorého žije takmer 6,75 milióna obyvateľov. Preto sa obraciame na príslušných ministrov, aby pri svojom rozhodovaní o výstavbe cestnej siete brali do úvahy aj jedinečnosť a strategický význam česko-poľsko-slovenského trojhraničia,“ uvádza sa vo výzve ministrom, ktorú včera v Ostrave počas medzinárodnej konferencie Investment&Business Forum podpísali Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Jaroslav Palas, hejtman Moravskosliezskeho kraja a Bogusław Śmigielski, maršálek Sliezskeho vojvodstva. Ide o ďalšiu z aktivít Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), ktorého sú zmienené regióny spolu s Opolským vojvodstvom členmi.
V dokumente sú uvedené priority z pohľadu každej z troch krajín. „Na území Slovenskej republiky je z pohľadu Žilinského samosprávneho kraja ako prihraničného regiónu dôležité pokračovať vo výstavbe diaľnice D3 v úseku Žilina, Strážov – Čadca –Skalité – štátna hranica medzi Slovenskou a Poľskou republikou v dĺžke 59,8 km,“ informoval J. Štrba. Spresnil, že na tejto trase je úsek Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov v dĺžke 7,53 km v užívaní, úseky Oščadnica – Čadca v dĺžke 3,44 km a Čadca – obchvat I. a II. etapa v dĺžke 1,53 km sú v užívaní v polovičnom profile a úsek Skalité – štátna hranica SR/PR v dĺžke 3,17 km je v realizácii. Výzva apeluje na realizáciu rýchlostnej cesty R5 Svrčinovec (križovatka s D3) - štátna hranica SR/ČR v dĺžke približne 2 km a urýchlenie výstavby jednotlivých úsekov diaľnice D3 a rýchlostnej cesty R5 v regióne Kysúc.
Moravskosliezsky kraj charakterizoval na území Českej republiky priority v dokončení medzinárodného cestného ťahu E75 Český Těšín - Mosty u Jablunkova, štátna hranica ČR/SR - realizáciou preložky cesty I/68 a I/11 Třanovice (napojenie na R48) – Bystřice, v dokončení ťahu E462 v úseku Bělotín - Český Tešín, s napojením na S1 v Poľsku realizáciou úseku R48 Bělotín - Frýdek-Místek (vrátane obchvatu) a v dokončení stavby D47 Bohumín - štátna hranica SR/PR, v nadväznosti na diaľnicu A1.
Sliezske vojvodstvo vyzýva na pokračovanie výstavby diaľnice A1 cez svoje územie a urýchlenie realizácie úseku uzol Rząsawa, hranica vojvodstva s cieľom vytvorenia riadneho spojenia v smere uzla s diaľnicou A1 (uzol Stryków) a úseku od Rząsawy na juh do Pyrzowic. Ďalej žiada urýchlenie prác k dosiahnutiu plných parametrov dvojprúdovej vozovky rýchlostnej komunikácie S1 od Medzinárodného letiska Katowice v Pyrzowiciach ku hranici PL/ČR (Cieszyn), dokončenie projektového procesu a začatia realizácie trasy na úseku Mysłowice (Kosztowy) - Bielsko-Biała a urýchlenie prípravných prác pre úsek Letisko – Podwarpie, pokračovanie výstavby rýchlostnej komunikácie S69 od rýchlostnej komunikácie S1 v Bielsku-Biała cez Żywiec do Zwardonia v dĺžke 51,6 km, vrátanie urýchlenia výstavby obchvatu Węgierskiej Górki, zabezpečenie realizácie výstavby úseku Bielsko-Biała (uzol Mikuszowice) – Żywiec v dĺžke 15,6 km do roku 2012.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky