12. október 2010 (2)

- V ý z v a predstaviteľov Moravskosliezskeho kraja, Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja

                                                 V ý z v a

My, predstavitelia Moravskosliezskeho kraja, Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja, vyzývame ministrov dopravy Českej, Poľskej a Slovenskej republiky na urýchlené riešenie a dobudovanie dopravného prepojenia medzi našimi regiónmi. Považujeme za alarmujúci neustály nárast tranzitnej dopravy na našich komunikáciách, ktoré sú súčasťou dopravného koridoru, na území ktorého žije takmer 6,75 milióna obyvateľov. Preto sa obraciame na príslušných ministrov, aby pri svojom rozhodovaní o výstavbe cestnej siete brali do úvahy aj jedinečnosť a strategický význam česko-poľsko-slovenského trojhraničia.

Považujeme za priority:

Na území Českej republiky

1. Dokončenie medzinárodného cestného ťahu E75 Český Těšín - Mosty u Jablunkova, hranica ČR/SR - realizáciou preložky cesty I/68 a I/11 Třanovice /napojenie na R48 / - Bystřice.

2. Dokončenie ťahu E462 v úseku Bělotín - Český Tešín, napojenie na S1 v Poľsku - realizáciou úseku R48 Bělotín - Frýdek-Místek /vrátane obchvatu/.

3. Dokončenie stavby D47 Bohumín - štátna hranica SR/PR, v nadväznosti na diaľnicu A1.

 

Na území Poľskej republiky

4. Pokračovanie výstavby diaľnice A1 cez Sliezske Vojvodstvo s potvrdením deklarovaných zmluvných termínov realizácie a urýchlenie realizácie úseku uzol Rząsawa hranica Vojvodstva s cieľom vytvorenia riadneho spojenia v smere uzla s diaľnicou A1 (uzol Stryków) a úseku od Rząsawy na juh do Pyrzowic.

5. Urýchlenie prác pri výstavbe a modernizácii k dosiahnutiu plných parametrov dvojprúdovej vozovky jednotlivých úsekov rýchlostnej komunikácie S1 od Medzinárodného letiska Katowice v Pyrzowiciach k hranici s Českou republikou (Cieszyn), vrátane dokončenia projektového procesu a urýchleného začatia realizácie trasy na úseku Mysłowice (Kosztowy) - Bielsko-Biała a urýchlenia prípravných prác pre úsek Letisko – Podwarpie.

6. Pokračovanie výstavby rýchlostnej komunikácie S69 od rýchlostnej komunikácie S1 v Bielsku-Biała cez Żywiec do Zwardonia (51,6 km), vrátanie urýchlenia výstavby obchvatu Węgierskiej Górki, zabezpečenie realizácie v predpokladaných termínoch výstavby úseku Bielsko-Biała (uzol Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) – Żywiec (15,6 km) tzn. do roku 2012.

 

Na území Slovenskej republiky

7. Pokračovanie vo výstavbe diaľnice D3 v úseku Žilina, Strážov – Čadca –Skalité – št. hr. SR/PR v dĺžke 59,8 km, kde je úsek Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov v dĺžke 7530 m v užívaní, úseky Oščadnica – Čadca v dĺžke 3440 m a Čadca – obchvat I. a II. etapa v dĺžke 1531 m v užívaní v ½ profile, úsek Skalité – hranica SR/PR v dĺžke 3175 m v realizácii.

8. Realizovanie výstavby rýchlostnej cesty R5 Svrčinovec /križovatka s D3/ - št. hr. SR/ČR v dĺžke cca 2000m.

9. Urýchlenie výstavby jednotlivých úsekov diaľnice D3 a rýchlostnej cesty R5 v regióne Kysúc.

 

V Ostrave, dňa 11. 10. 2010

Jaroslav Palas,

hejtman

Moravskosliezsky kraj

 

Bogusław Śmigielski,

maršálek

Sliezske vojvodstvo

 

Juraj Blanár,

predseda Žilinského samosprávneho kraja

zastúpený

Jozefom Štrbom, podpredsedom