12. november 2010

- Kraj organizuje tretí ročník konferencie o cestovnom ruchu
- Spoznáme víťaza fotosúťaže Žilinský kraj – turistický raj

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 12. november 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) organizuje v utorok 16. novembra 2010 už tretí ročník regionálnej konferencie o cestovnom ruchu s podtitulom „Podpora rozvoja cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja“.
Cieľom konferencie je predovšetkým podpora a zvyšovanie povedomia o význame cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnotách a jeho prínose pre celkový rozvoj regiónu. Súčasťou konferencie bude i slávnostné odovzdanie ocenenia najlepšiemu hotelu, penziónu a reštauráciám v ŽSK, ktoré pripravil kraj v spolupráci s vydavateľstvom Trend Holding, spol. s.r.o., na základe výsledkov kritérií a hodnotenia ročenky TREND top reštaurácie a hotely 2011. „Chceme týmto spôsobom verejne oceniť regionálnych lídrov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, a ďalej stimulovať aktérov cestovného ruchu, aby prijímali efektívne a inovatívne riešenia. Na konferencii bude tiež vyhodnotený druhý ročník fotosúťaže Žilinského samosprávneho kraja pod názvom Žilinský kraj - turistický raj, ktorý sa u laickej fotografickej verejnosti stretol s veľkým záujmom. Svedčia o tom stovky zaslaných fotografií, z ktorých skutočne nebolo ľahké vybrať výhercu,“ uviedla riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ŽSK Iveta Chabadová.
Počas konferencie vystúpia so svojimi príspevkami zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. ŽSK priblíži svoje projekty a finančné nástroje na podporu cestovného ruchu, hovoriť sa bude o ceste VIA MAGNA v Žilinskom kraji, aktivitách Miestnej akčnej skupiny (MAS) Horný Liptov či o podpore propagácie cestovného ruchu cez Regionálny operačný program.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky