11. február 2010

- Športom kraj spája študentov a pedagógov
- V roku 2010 dá Žilinský kraj svojim školám 50 tisíc eur na športové projekty

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                               Žilina, 11. február 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) už po štvrtýkrát prichádza s grantovým programom „Vráťme šport do škôl“ na podporu športových aktivít vo svojich stredných školách a školských zariadeniach. Tento rok kraj poskytne na zorganizovanie športových aktivít, revitalizáciu a budovanie športovísk, materiálno-technické zabezpečenie športovísk a tiež na podporu športových talentov spolu 49 790 eur. „V minulom roku sme podporili 38 projektov za viac ako 51 400 eur vo všetkých regiónoch kraja. Grant má za sebou tri úspešné roky, počas ktorých sme sa snažili zvyšovať záujem o športové aktivity na pôde škôl. Ako sme sa doteraz presvedčili, športové nadšenie vie študentov a ich pedagógov spojiť a prispieť k ich lepšej vzájomnej komunikácii,“ hodnotí dosah grantovej podpory športu predseda ŽSK Juraj Blanár.

V roku 2009 si z grantovému programu ŽSK zakúpilo Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline za 664 eur rakety a prenosné kurty pre nový atraktívny druh raketového športu – speedminton, ktorý si môžu vyskúšať nielen študenti školy, ale i jeho ostatní priaznivci každú stredu v priestoroch školy. Podobnú možnosť ponúka i Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši, ktorá si za 6 640 eur zakúpila do telocvične nové konštrukcie na basketbalové koše. Projekt školy „Dobrá telocvičňa – miesto pre spoločné stretnutia“ tak spĺňa svoj dvojitý zámer skvalitniť výučbu predmetu a slúžiť športovej verejnosti. Obchodná akadémia z Dolného Kubína využila dotáciu 663 eur na projekt „Kopni a bež“, v rámci ktorého sa zorganizovali na 6 stredných školách Oravy, v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, turnaje vo futbale dievčat. Športom k zdravému životu sa snažia svojich žiakov viesť i na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Športový materiál na floorball nakúpili za 663 eur a v tomto obľúbenom športe zrealizovali tiež stretnutia v kategórii študenti i dospelí. Rovnakú dotáciu získala Spojená škola z Turian. Jej úspešným projektom bolo podujatie Kantor open 2009, 19. ročník tenisového turnaja pedagógov. Súťaže sa zúčastnilo 84 učiteľov zo 4 samosprávnych krajov. Za posledné 3 roky získali školy na 130 športových projektov viac ako 134 000 eur.

Žiadosti o poskytnutie dotácie môžu záujemcovia z radov stredných škôl v pôsobnosti ŽSK posielať do 31. marca 2010. Bližšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke kraja www.regionzilina.sk v časti Školstvo a šport/Infoservis. Subjekty pracujúce s deťmi a mládežou v oblasti športu, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ale majú sídlo na území Žilinského kraja, môžu žiadať o dotáciu pre svoje športové aktivity z VZN č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.

                                                                                           Mgr. Zuzana Muchová

                                                                                                hovorkyňa ŽSK

 

- Speedminton              - Dobrá telocvičňa - miesto pre spoločné stretnutia

    

- Kopni a bež

- Floorball                                     - Kantor open 2009