10. február 2010

- O cesty sa počas zimy stará 265 vodičov s použitím 310 mechanizmov
- Kraj je pripravený aj na mimoriadne situácie

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 10. február 2010

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) počas zimnej sezóny udržiava 1 354,4 km ciest II. a III. triedy. Okrem komunikácií v správe kraja sa v zime stará aj o cesty I. triedy v celkovej dĺžke 479 km a tiež o 9,4 km dlhý rýchlostný úsek. Zimná údržba, ktorú vykonávajú regionálne závody SC ŽSK v Čadci, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline obvykle trvá od novembra až do konca marca. V roku 2009 však prišla zima o niečo skôr a s úpravou komunikácií sa začalo už 14. októbra, teda o mesiac skôr ako v predchádzajúcom roku. V predchádzajúcej zimnej sezóne bola v období od októbra 2008 do januára 2009 spotreba 34 745 ton inertného a 7 257 ton chemického posypu. „V aktuálnej sezóne sme v mesiacoch október 2009 až január 2010 spotrebovali 28 701 ton inertného a 7 730 ton chemického posypu. Tohtoročná spotreba materiálu na údržbu ciest je vyššia a údržba náročnejšia ako v predchádzajúcej sezóne,“ zhrnul doterajší priebeh zimnej údržby riaditeľ SC ŽSK Milan Puchoň. V súvislosti so zimnou úpravou komunikácií je v pohotovosti 265 vodičov. Údržbu zabezpečuje 310 mechanizmov, konkrétne 120 sypačov, rovnaký počet radlíc, 8 fréz, 21 traktorov, 7 pluhov, 8 autogréderov a 26 nakladačov. Spolu 150 vozidiel je vybavených GPS systémom, takže SC ŽSK ich pohyb kontroluje a verejnosť ich môže monitorovať priamo na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk v časti geografického informačného systému (GIS). O stave a zjazdnosti ciest nepretržite informuje aj Krajská dispečersko-spravodajská služba na telefónnom čísle 041/ 564 37 72.
Bezproblémovú prejazdnosť ciest počas zimného obdobia, udržiavanie náročných horských priechodov i bežnú údržbu komunikácií zabezpečuje príspevková organizácia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja od roku 2006. Štvrtú sezónu jej činnosti hodnotí predseda ŽSK Juraj Blanár: „Sme spokojní s faktom, že v súčasnosti dokážeme efektívne realizovať zimnú údržbu ciest vlastnou činnosťou vo všetkých piatich regiónoch nášho kraja.“

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK

 

Monitoring vozidiel vykonávajúcich údržbu ciest prostredníctvom Geografického informačného systému (GIS) ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky