9. júl (1)

- Oravský hrad je „Skvost Slovenska“
- Žilinský kraj je ruským turistom otvorený

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. júl 2009

„Okrem ďalšieho rozvoja ponuky turistických atrakcií a služieb je veľmi dôležité cielené prezentovanie potenciálu slovenského cestovného ruchu. V prvom rade musíme zjednodušiť proces vybavovania víz, aby sme zvýšený záujem ruských turistov pocítili aj u nás, v Žilinskom kraji,“ informoval po bilaterálnom rokovaní s veľvyslancom Ruskej federácie na Slovensku Alexandrom Ivanovičom Udaľcovom predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár. Ich stretnutie na Oravskom hrade sa uskutočnilo 8. júla 2009 pri príležitosti infocesty „Objavte Žilinský kraj – klenot Slovenska“, ktorú ŽSK organizoval v termíne 6. – 9. júla 2009 pre ruskú televíziu NTV. Ruský veľvyslanec vidí v oblasti slovenského turizmu viac rezerv. „Na jednej strane je to otázka víz, na druhej slabá informovanosť, reklama a nedostatočne rozvinutá turistická infraštruktúra. Som rád, že sme mohli hovoriť o možnostiach, ako tento stav zmeniť,“ povedal na margo stretnutia A. I. Udaľcov. Partneri sa dohodli na zintenzívnení vzájomnej spolupráce a alternatívach zvýšeného prílivu ruských turistov na Slovensko a Slovákov do Ruska. Ako zdôraznila riaditeľka odboru regionálneho rozvoja ŽSK Iveta Chabadová vo svojej prezentácii, práve Žilinský samosprávny kraj ako prvý na Slovensku svojou iniciatívou vo forme infociest zvyšuje povedomie o turistických možnostiach v kraji a na Slovensku pre zahraničných návštevníkov.
Stretnutie v reprezentatívnych priestoroch najnavštevovanejšieho slovenského hradu nebolo náhodné. Za prítomnosti domácich aj zahraničných hostí udelila Slovenská agentúra pre cestovný ruch pod vedením generálnej riaditeľky Svetlany Gavorovej hradu ocenenie „Skvost Slovenska“. Dominanta Oravy získala cenu za najpôsobivejšiu turistickú atraktivitu vyhodnotenú počas medzinárodného podujatia Veterán rallye – 500 km slovenských, kde sa stretlo viac ako 100 autoveteránov a motocyklov zo 17 krajín sveta. Oravský hrad vyhral spomedzi 15 turistických atrakcií nachádzajúcich sa na trase pretekov.
Po hrade sprevádzal slovenských i ruských návštevníkov palatín Thurzo, ktorý na záver programu predstavil hradnú perlu - rekonštruovanú Kaplnku sv. Michala, nesúcu titul Pamiatka roka 2006. Svoje spevácke majstrovstvo v nej predviedla oravská rodáčka a posledná žiačka maestra Pavarottiho Angeša Vrábľová.

Zuzana Muchová
hlavný redaktor
Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky