9. december 2009 (2)

- Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine slávi 90-tku
- Škola odchovala viac ako 26 tisíc študentov

                       Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                          Žilina, 9. december 2009

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine oslavuje svoju 90- ročnú históriu. Úctyhodné výročie si škola pripomenula slávnostnou akadémiou a prehliadkou 12. ročníka prezentácie školy „Ukážme, čo vieme“, ktorá je osvedčenou a atraktívnou formou propagácie študijných a odborných odborov školy. Deviataci základných škôl a ostatní návštevníci si môžu naživo pozrieť predvádzanie zručností študentmi. Škola, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), zabezpečuje vzdelávanie študentov z regiónu Turiec v tradičných remeslách ako čašník, kuchár, predavač, krajčír, murár, knihár, kaderník, inštalatér či obuvník, dovedna v 22 študijných odboroch. „Naša Krajská rada pre odborné vzdelávanie v Žilinskom samosprávnom kraji podporuje školy ponúkajúce študentom profesie, po ktorých je na trhu práce neustály dopyt. Preto prajem i Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine úspešné pokračovanie v 90-ročnej tradícii a absolventom široké možnosti uplatnenia,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. O kvalite školy svedčia i jej absolventi, úspešní podnikatelia, riaditelia hotelov a reštaurácií. Tiež športovci Miroslav Vanko, Pavol Kopp, humorista Rasťo Piško, redaktor Marián Lechan a ďalší.
Škola ponúka svojim 981 študentom možnosť uspieť a presadiť sa i prostredníctvom projektov, do ktorých sa pravidelne zapája. „V tomto školskom roku sme začali realizovať europrojekt „Moderné vzdelávanie tretieho tisícročia v oblasti obchodu a služieb“ z operačného programu Vzdelávanie za 122 tisíc eur, ktorý spolufinancuje Žilinský samosprávny kraj,“ vyzdvihol jednu z aktivít školy jej riaditeľ Ladislav Bíro. Okrem toho sa škola plánuje v budúcom školskom roku zapojiť do ďalšieho projektu s názvom „Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie v stredných odborných školách“.

                                      
                                                                                       Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                              hovorkyňa ŽSK