8. september

- Žilinský kraj vytvoril ako prvý z krajov systematickú podporu pre rozvoj vidieka
- Navštívte Dni vidieka v Pribyline

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 8. september 2009

Už najbližší víkend predstaví krajská samospráva v dňoch 11. – 12. septembra 2009 prvý ročník akcie „Dni vidieka Žilinského kraja 2009“ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Podujatie, ktorého cieľom je propagácia súčasného života na vidieku a jeho produktov, je venované odbornej aj širokej laickej verejnosti.
V piatok sú pripravené dva semináre. Prvý na tému predaj z dvora. Ide onástroj podpory vidieka umožňujúci predaj produktov živočíšneho pôvodu priamo z dvora. „Vytvorí sa tak možnosť nákupu skutočne kvalitných, čerstvých a chemicky neošetrených slovenských potravín,“ vysvetľuje za organizátora - ŽSK J. Blanár. Pôjde teda o predaj malých množstiev rýb, mlieka, vajec, medu, mäsa v celku z hydiny, zajacovitých zvierat a zveriny z voľne žijúcej zvery. „Podmienkou je, že produkty musia pochádzať výhradne z vlastnej produkcie a chovu prvovýrobcov, rybolovu a výlovu užívateľov poľovného revíru,“ dokončil J. Blanár. Druhý seminár na tému Podpora rozvoja vidieka v Žilinskom kraji bude hovoriť o jedinečnej aktivite ŽSK akoprvého samosprávneho kraja na Slovensku, ktorý vytvoril finančný mechanizmus na systematickú podporu rozvoja vidieka. Je ním Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK na podporu rozvoja vidieka. Predstavia sa ukážkové realizované a pripravované aktivity v rámci prístupu LEADER či unikátne stredoškolské študijné odbory a aktivity stredných škôl Žilinského kraja so zameraním na lesníctvo, poľnohospodárstvo a rybárstvo.
V sobotu 12. septembra 2009 bude verejnosti okrem pestrého kultúrneho programu predstavená publikácia „Gastrocesta regiónmi Žilinského kraja“, plná typických jedál regiónov Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec. Vstupné na podujatie je 1 €, pre organizované skupiny nad 20 osôb je vstupné pre 1 osobu za 0,10 €. Viac informácii o podujatí nájdete na www.regionzilina.sk.

 


Mgr. Zuzana Muchová
hlavný redaktor