8. jún

- Jubilujúca 150. ročná Liptovská nemocnica s novými europrojektmi
- Krajská samospráva dá nemocnici 469 tisíc eur na prístrojovú techniku

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 8. jún 2009

Liptovská nemocnica s poliklinikou (NsP) v Liptovskom Mikuláši oslavuje svoju úctyhodnú 150. ročnú históriu. Je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je od roku 2003 Žilinský samosprávny kraj. Nemocnica sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa úspešne zapojila počas programového obdobia 2004 – 2006 do projektov financovaných zo Štrukturálneho fondu Európskej Únie. Za viac ako 23 miliónov korún (763,46 tisíc €) sa zrekonštruovalo psychiatrické a interné oddelenie. „V tejto úspešnej tradícii chceme i naďalej pokračovať. V rámci zámerov podporovaných Žilinským samosprávnym krajom a osobnej angažovanosti jeho predsedu Juraja Blanára, pripravujeme na nasledujúcu výzvu čerpania fondov Európskej únie projekty rekonštrukcie bývalého gynekologického pavilónu a zriadenie centrálneho urgentného príjmu,“ uviedol o plánovaných projektoch riaditeľ nemocnice Ján Vyšňan, ktorých projektovú dokumentáciu ŽSK financoval ešte v minulom roku. „V októbri má byť zverejnená výzva na rekonštrukciu a modernizáciu nemocníc, do ktorej sa zapojíme s projektom pre Liptovskú nemocnicu s poliklinikou, “ zdôraznil smerovanie nemocnice J. Blanár.
Žilinský samosprávny kraj prispieva nemocnici na nákup moderného technického vybavenia a špeciálnych prístrojov. V rokoch 2007 a 2008 poskytol ŽSK takmer 5 miliónov korún (165,97 €) na kúpu dialyzačného monitoru, kryostatu, ultrazvuku na mamografické vyšetrenie, fundus kamery, inkubátora a ďalšej techniky. „V tomto roku ide z nášho kraja Liptovskej nemocnici na zdravotnícku techniku 469 tisíc eur. Zakúpi sa z nich okrem iného nový CT prístroj, monitory pre jednotku intenzívnej starostlivosti, centrifúgy či injekčné dávkovače,“ doplnil J. Blanár.
Liptovská NsP poskytuje s približne 570 zamestnancami zdravotnú starostlivosť pre 74 tisíc obyvateľov spádovej oblasti Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, a mnohých turistov. Chcel by som popriať všetkým bývalým zamestnancom veľa zdravia a zaslúžený odpočinok, tým súčasným čo najlepšie pracovné podmienky a medziľudské vzťahy, pacientom, aby sa s dôverou obracali so svojimi problémami na liptovských zdravotníkov, a aby zároveň odchádzali z nemocnice spokojní, a v čo najlepšom zdravotnom stave. Tiež by som chcel zaželať budúcim pokoleniam, aby sa schádzali pri ďalších výročiach Liptovskej nemocnice a mohli si povedať, že majú kvalitné a moderné zdravotnícke zariadenie, spoľahlivé v ochrane zdravia občanom,“ pridal sa k blahoželajúcim jubilujúcej 150. ročnej nemocnici predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

 

Mgr. Zuzana Muchová
hlavný redaktor


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky