8. júl (2)

- Odborné vzdelávanie zamerané na úspešných absolventov

                          Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                     Žilina, 8. júl 2009

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár víta schválenú podporu vlády SR investorom na zabezpečenie nových pracovných miest. „V dobe ťažkých rozhodnutí je to krok na rozvoj hospodárskeho života regiónov. O to viac ma teší fakt, že až dvaja investori z nich pôsobia na území Žilinského kraja,“ povedal J. Blanár a dodal, že ide o Automobilku KIA a firmu Orava Skipark. „Napriek tomu, že je kríza, je optimistické, že firma ako KIA ide rozširovať svoju výrobu. Automobilový priemysel sa stáva pre ŽSK nosným, je tu kvalitná odborná sila a potenciál.“ ŽSK zriadil pilotné centrá odborného vzdelávania so zameraním na automobilový priemysel, a tiež strojárstvo, elektrotechniku, drevárstvo, stavebníctvo. V týchto školách sa študenti vzdelávajú v odborných predmetoch v cudzích jazykoch, získavajú nové kompetencie (napr. prezentácie, sociálne a komunikačné zručnosti), ktoré si vyžadujú zamestnávatelia. „Systém nášho regionálneho odborného vzdelávania je zameraný na vychovávanie úspešných absolventov,“ dodal predseda ŽSK J. Blanár.

                                                                                                              Peter Kubica
                                                                                                              hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky