7. október 2009

- Oslava 100-ročnice v Domove dôchodcov na Karpatskej v Žiline

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 7. október 2009 

Keď sa v roku 1909 v Ploštíne, v okrese Liptovský Mikuláš, narodila rodičom Dzúrikovým prvorodená dcéra, nikto netušil, akého dlhého života sa dožije. Dnes storočná pani Zuzana Dzúriková oslavuje svoje krásne životné jubileum v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb pre dospelých (DD, DSSD) na Karpatskej 8, 9 v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), kde sa o ňu starajú už od roku 1999. Recept na svoju dlhovekosť neprezradila, ale jej život nebol ľahký. O otca prišla v I. svetovej vojne ako 5-ročná, a tak ju a jej dve sestry vychovávala matka sama. Už 12-ročná musela ísť pracovať. So svojím manželom Jánom Dzúrikom, ktorý ju opustil v 64 rokoch, mala dve deti. Ako vedúca masliarne v Liptovských mliekárňach, kde bola veľmi obľúbená, pracovala do vysokého veku. Dcéra Vierka, ktorá s mamou žije v domove dôchodcov, pretože sama potrebuje dennodennú starostlivosť, povedala: „Chcem sa poďakovať v mene svojej mamy, ktorá už nemá taký obratný jazýček ako kedysi, za opateru všetkým, ktorí pracujú v tomto zariadení. Pani riaditeľke, zdravotníkom, kuchárkam... Keď sme pred 10 rokmi išli bývať do tohto domova dôchodcov, netušili sme, že tu budeme s mamou také spokojné.“ Aj keď pani Zuzanu Dzúrikovú už nohy a sluch neposlúchajú, je vždy usmiata, milá a so svojou dcérou sa zúčastňujú všetkých spoločenských podujatí v tomto zariadení. Odovzdať kyticu, blahoprajný list a popriať to najcennejšie prišiel 100-ročnej pani i predseda ŽSK Juraj Blanár. „Takých vzácnych chvíľ, akou je táto, a to dožitie sa 100 rokov, nebýva mnoho. Prajem pani Dzúrikovej pevné zdravie, radosť zo života a spokojné prežitie chvíľ v kruhu príjemných ľudí v tomto našom zariadení.“ Riaditeľka tohto domova dôchodcov Terézia Straňáková dodala: „Pani Dzúriková je treťou oslávenkyňou storočnice v tomto zariadení za ostatných 16 rokov a na budúci rok sa ďalšia naša obyvateľka dožije tohto krásneho veku.“


                                                                    Mgr. Ľubomíra Masnicová 
                                                       odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK