6. apríl

- 9 úspešných projektov z poľsko - slovenskej spolupráce v ŽSK

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja


Žilina, 6. apríl 2009

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) oceňuje záujem subjektov na svojom území o čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej Únie. V rámci operačného programu (OP) cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 boli udelené príspevky deviatim projektom zo Žilinského kraja vcelkovej hodnote 13,65 mil. eur. z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Deväť podporených zámerov z regiónov Kysúc, Horného Považia a Oravy sa realizuje na zlepšenie infraštruktúry životného prostredia, rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu, ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva a vytváranie sietí. „Medzi úspešné projekty patrí napríklad za región Kysuce Revitalizácia Beskydských lesov s cieľom zlepšenia ich spoločenských, ekologických a protipovodňových funkcií na území poľsko - slovenského pohraničia. Slovenským partnerom projektu sú Lesy Slovenskej republiky a obec Stará Bystrica. Tento projekt získal spomedzi deviatich najväčšiu čiastku, spolu 4,79 milióna eur,“ hovorí predseda ŽSK Juraj Blanár. Hlavným zámerom projektu je zlepšiť zdravotný stav životného prostredia na území poľsko - slovenského pohraničia a prinavrátenie hlavných funkcií lesa. „V projekte sa nezabúda ani na turistov a podporu cestovného ruchu. Autori chcú pozdvihnúť rekreačno-turistickú atraktívnosť regiónu vybudovaním náučného chodníka Beskydská zelená cesta,“ doplnil J. Blanár.
V regióne Horného Považia napr. obec Gbeľany s poľským partnerom ako členovia euroregiónu Beskydy zrekonštruujú a vybavia svoje kultúrne domy, oravské mesto Trstená chce spolu s poľskou Jablonkou vytvoriť centrum kultúry Hornej Oravy. O ďalších podaných projektoch v rámci prvej výzvy rozhodne Monitorovací výbor OP cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 koncom mája 2009. Za Žilinský samosprávny kraj tento OP implementuje Centrálna koordinačná jednotka so sídlom na Úrade ŽSK.


Zuzana Muchová
hlavný redaktor