5. november 2009

- ŽSK podporil kultúru v kraji grantmi vo výške 167 tisíc eur

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina, 5. november 2009

Spolu 166 770 eur (5,024 mil. Sk) rozdelil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v roku 2009 v grantoch so zámerom podporiť rozvoj kultúry v regiónoch. Tohtoročnou novinkou boli dve kolá podávania žiadostí. Kraj spolu vyhovel 156 žiadateľom, medzi ktorými boli kultúrne organizácie, občianske združenia, školy, ale o financie sa uchádzali aj knižnice, vydavateľstvá, obce a mestá. „Tak ako v minulom roku, kedy sme rozdelili 165 970 eur, aj tento rok bolo naším cieľom, aby finančné prostriedky išli na rozvoj kultúry rovnomerne do všetkých piatich regiónov kraja. Považujem to za efektívny spôsob, ako adresne podporiť kultúrne podujatia v Žilinskom kraji, opravu pamiatok, edičnú činnosť, ale aj tvorivosť našich detí a mládeže,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. S podporou grantového systému sa na Kysuciach zrealizuje tento rok 33 zaujímavých projektov, na ktoré sa rozdelilo 32 904 eur. Suma 1550 eur pomohla Farnosti v Kysuckom Novom Meste pri oprave barokového organu v Kostole Panny Márie a Kysucké Múzeum v Čadci zase použije 800 eurový balík na vydanie Filmového sprievodcu Skanzenom vo Vychylovke. Zriadenie Internetovej miestnosti je konkrétny projekt, ktorým chce liptovská obec Podtureň zvýšiť informačnú gramotnosť svojich obyvateľov. Tento zámer našiel podporu aj u krajskej samosprávy, ktorá naň vyčlenila 950 eur. Na Liptove bolo celkovo podporených 26 projektov v celkovej sume 33 354 eur.
V Turci bolo tento rok úspešných 34 žiadateľov, ktorí spolu získali na svoje projekty 33 754 eur. Na vybudovanie knižničného interiérového informačného systému dostala Turčianska knižnica v Martine maximálnu výšku grantu 2650 eur. Folklórna skupina Prameň z Dubovej použila 800 eur na obnovu krojov. Na Orave sa v tomto roku rozdelilo v rámci grantového systému 32 654 eur. Z tejto sumy sa financovali projekty ako Starcov poklad 2009 - Medzinárodná prehliadka krátkych filmov či tradičný festival dychových hudieb Trstenská krídlovka.
Na Horné Považie putovalo v rámci grantového systému 34 104 eur. Považská galéria umenia v Žiline vydala zo získaných prostriedkov publikáciu o živote a diele umelca Vincenta Hložníka. Poctu významnému maliarovi a rodákovi zo Žilinského kraja vzdala v podobe výtvarného sympózia aj jeho rodná obec Svederník. Nadšencom pre históriu pomohol kraj príspevkom 1200 eur pri záchrane gotickej kaplnky na Lietavskom hrade.

Kompletný zoznam podporených projektov je zverejnený na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk v sekcii Grantový systém a dotácie.


                                                                            Mgr. Jana Špiláková
                                                         odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK