5. marec

- Kvalitný rozpočet je v kríze oporou
- Podpora obciam, mestám a tretiemu sektoru zostane

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 

Žilina 5. marec 2009

Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na tento rok pripravili odborníci ŽSK tak, aby sme dokázali zvládnuť aj krízu, hoci sme nevedeli vopred o balíčkoch opatrení centrálnej vlády. Dnes sa odhaduje deficit nášho rozpočtu 5,7 milióna eur (172 mil. korún), ale napriek tomu ŽSK podporuje prijaté opatrenia vlády, ktoré majú napomôcť stabilizovať pracovné miesta, podporiť výrobu a domáci odbyt, ktoré by pomohli ekonomike v našom kraji. „Žilinský samosprávny kraj je pripravený napĺňať protikrízové aktivity vlády SR a osobne vyjadrujem podporu prijatým balíčkom opatrení,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Vzhľadom na vzniknutú situáciu bude ŽSK rokovať o presune platnosti nových kompetencií na samosprávne kraje, ide napr. o oblasť regionálnych železničných tratí.
„Finančne máme dobre zabezpečený chod inštitúcií vrátane primeraného zvýšenia platov ich zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy. Všetky investície budeme realizovať tak, aby boli kryté rozpočtom, aby sme dokázali aj v tomto roku skvalitňovať služby sociálne, zdravotnícke, vzdelávacie i kultúrne, a zároveň prostredie pre klientov, návštevníkov, obyvateľov a zamestnancov,“ vysvetlil predseda Žilinského samosprávneho kraja, ktorého plánovaný rozpočet na rok 2009 je 149,4 milióna eur (4,5 miliardy korún). „Určite zachováme aj podporu obciam, mestám, neziskovým združeniam prostredníctvom grantov, pretože práve dnes potrebujú pomocnú ruku, kedy sa podpora z iných zdrojov obmedzuje. Naštartovaním malých projektov prispievame tak k rozvoju cestovného ruchu i zachovaniu významných tradičných aktivít v Liptove, Turci, Orave, Hornom Považí a Kysuciach,“ dodal Juraj Blanár. ŽSK podporuje ročne samosprávy a neziskový sektor prostredníctvom fondu vidieka sumou 83 tisíc eur (2,5 mil. korún), všeobecného grantu pre oblasť športovú, spoločenskú, dobrovoľnícku sumou 79,7 tisíc eur (2,4 mil. korún) a grantu kultúry sumou 166 tisíc eur (5 mil. korún).
Na zvládnutie súčasného stavu už v minulosti predvídavo vedenie ŽSK uskutočnilo nasledovné kroky:
- zefektívnenie a reštrukturalizácia domovov sociálnych služieb, stredných škôl a závodov správy ciest – odbúraním zbytočnej byrokracie, prevádzkových nákladov a zdvojených činností,
- reštrukturalizácia úverov už v roku 2007, čo sa prejavilo práve v rokoch 2008 a 2009 – ušetrenie na kurzovom zisku, znížení úrokových sadzieb a poplatkov za realizáciu zmien sumy 574,3 tisíc eur (17,3 mil. Sk),
- realistická a zodpovedná tvorba rozpočtu – prebytok z hospodárenia za rok 2008 odhadujeme na niekoľko desiatok miliónov korún, ktoré použijeme na vykrytie deficitu. Pre porovnanie bol tento prebytok za rok 2007 až 3,4 milióna eur (102 mil. korún). „Oceňujem tiež novelizáciu zákona 583/2004, ktorú schválila NR SR v tomto roku a ktorá nám umožňuje použiť prebytok z hospodárenia nielen na kapitálové investície, ale aj na bežné výdavky,“ doplnil J. Blanár.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky