4. november 2009

- Ocenenie „ZlatyErb.sk“ patrí opäť Žilinskému kraju

                          Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

                                              Žilina, 4. november 2009


Internetová stránka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) www.regionzilina.sk opätovne boduje medzi webmi krajských samospráv na Slovensku. Počas šiesteho ročníka súťaže ZlatyErb.sk, vyhláseného tradične Úniou miest Slovenska a Občianskym združením eSlovensko, získal web ŽSK 3. miesto v kategórii najlepšia internetová stránka samosprávneho kraja. „Pravidelne vyhodnocujeme systém informovania prostredníctvom webovej stránky kraja a nepretržite sa snažíme o jeho zlepšovanie, aktuálnosť a praktickosť. Som rád, že je naša práca cenená, pretože zvyšovať kvalitu informovania a prístupnosť informácií verejnosti vnímame ako našu povinnosť,“ hovorí predseda ŽSK Juraj Blanár.
Internetová stránka www.regionzilina.sk sa už stabilne umiestňuje na vysokých priečkach tejto súťaže, doteraz je držiteľom jedného prvého, dvoch druhých a dvoch tretích miest. Minulý rok získal ŽSK aj špeciálne ocenenie - mimoriadnu cenu ITAPA 2008 za najlepší geografický informačný systém (GIS) na svojom webe.

                                                                     

                                                                                             Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                                    hlavný redaktor