4. máj

- Vzdelávaním zamestnancov svojich inštitúcií zvyšuje kraj kvalitu služieb verejnosti
- Odborne vyškolia takmer 600 pracovníkov v regiónoch kraja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. máj 2009

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) využíva možnosti ako podporiť rozvoj zamestnanosti vo svojich regiónoch. Jednou z nich je projekt s názvom Špecifickým vzdelávaním posilňujeme kapacity ŽSK, ktorý je súčasťou Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. „Cieľom nášho projektu, ktorý okrem eurofondov spolufinancuje aj krajská samospráva, je podporovať vzdelávanie a zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v 33 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Na zreteli máme rast kvality poskytovaných služieb voči verejnosti vo všetkých regiónoch kraja – Oravy, Kysúc, Liptova, Turca a Horného Považia,“ predstavil zámery projektu predseda ŽSK Juraj Blanár. Ako ďalej dodal, jednou z úloh krajskej samosprávy je uspokojovať potreby a očakávania svojich obyvateľov, na čo bude zamerané aj celé vzdelávanie. Žilinský kraj získal na tento cieľ nenávratný finančný príspevok vo výške 399 763 eur, z vlastných zdrojov preinvestuje 21 040 eur.
Projekt prebieha od 21. apríla 2009 do 31. augusta roka 2010. Spolu bude zaškolených 590 zamestnancov – a to zo Správy ciest ŽSK, Územnej polikliniky Námestovo, Polikliniky Turčianske Teplice, Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, Trstenej, Čadci a Dolnom Kubíne.
Do vzdelávania sa zapojí spolu až 26 domovom dôchodcov (DD) a domovov sociálnych služieb (DSS). Liptov: DD, DSS Likavka; DD, DSS Riadok, Ružomberok; DD, DSS, Útulok, Krízové stredisko Jefremovská, Liptovský Mikuláš a DSS pre dospelých Smrečany.
Orava: DD, DSS Hattalu, Dolný Kubín; DD, DSS Zakamenné; DD, DSS Medvedzie, Tvrdošín; DSS Matúškova, Dolný Kubín a DD, DSS Novoť.
Turiec: DSS pre dospelých, Turčianske Teplice; DSS Palárikova, Martin a DD, DSS J. Mazúra, Martin.
Horné Považie: DSS Moyzesova, Žilina; DD, DSS Terchová; DD, DSS Republiky, Žilina; DD, DSS Karpatská 8,9, Žilina; DD, DSS Osiková, Žilina; DSS Straník; DSS Turie a DSS, Zariadenie chráneného bývania J. Kráľa, Žilina.
Kysuce: DD, DSS Hviezdoslavova, Čadca; DD, DSS Ľ. Štúra, Kysucké Nové Mesto; DD, DSS M. R. Štefánika, Čadca; DD, DSS Horelica, Čadca; DSS Belanského, Kysucké Nové Mesto a DSS Oščadnica.
„Musíme reagovať pružne na potreby obyvateľov a na vývoj nových technológii. Našim cieľom je mať odborníkov a zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov inštitúcií Žilinského samosprávneho kraja v rôznych oblastiach,“ upresnil J. Blanár. Vzdelávanie bude prebiehať v účtovníckych, mzdových, geografických programoch, projektovom manažmente, verejnom obstarávaní, rozpočtových pravidlách verejnej správy či sociálnej sfére.


Zuzana Muchová
hlavný redaktor