4. jún

- Žilinský kraj chce podporovať športové talenty vo vlastnom Centre olympijskej prípravy

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. jún 2009

Športové talenty zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dostanú príležitosť rozvíjať a zdokonaľovať sa. Spojená škola na Rosinskej ceste v Žiline má ambíciu stať sa Centrom olympijskej prípravy (COP), teda miestom komplexnej starostlivosti pre mladých a nadaných športovcov s účelom ich budúcej úspešnej reprezentácie kraja a republiky v olympijských športoch. Projekt Centrum olympijskej prípravy je finančne podporovaný z Ministerstva školstva SR, pričom ministerstvo udeľuje aj štatút COP. Ten sa prideľuje na osem rokov. „Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK spĺňa podmienky na zriadenie centra Spojená škola na Rosinskej ceste v Žiline s organizačnou zložkou Športové gymnázium, pričom gymnázium je žiadateľom o pridelenie štatútu v športových odvetviach lyžovanie, plávanie, volejbal a kanoistika na divokej vode,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
Predpokladaný rozpočet centra na rok 2009 je560 828 €, ktorý tvorí dotácia z ministerstva školstva, spolufinancovanie ŽSK a iné zdroje.Do celkového rozpočtu je zahrnutá výstroj športovcov a trénera, materiálne zabezpečenie tréningového procesu, náklady na prípravu a súťaže, mzdy, zdravotné zabezpečenie a rehabilitácia, doprava, investície na rekonštrukciu a dobudovanie športovej infraštruktúry,“ spresnil J. Blanár. „Finančné prostriedky 13 190 eur, ktoré schválili poslanci Zastupiteľstva ŽSK, sa použijú na rekonštrukciu a dobudovanie regeneračno-masážneho centra pre športovcov prijatých do centra.,“ dokončil J. Blanár.
Aby mali študenti športových tried gymnázia a športovci COP najlepšie podmienky a možnosti rozvíjania svojho talentu, buduje sa pri Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline multifunkčný športový areál. Ten tvorí viacúčelové miniihrisko s rozmerom 26 x 46 m, basketbalové ihrisko, ihrisko pre plážový volejbal a bežecká rovinka. Z komplexu je nateraz kompletne vybudované viacúčelové ihrisko. Už skôr sa v priestore školy postavilo futbalové miniihrisko s rozmerom 33 x 18 m. Zámerom ŽSK je postaviť aj hľadisko a kompletné oplotenie areálu. Predbežný finančný rozpočet na vybudovanie športového areálu s hľadiskom a oplotením je 466 740 €.

Mgr. Zuzana Muchová
hlavný redaktor


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky