31. júl

- Vo Vraní opravil Žilinský kraj 2,1 kilometrový úsek cesty
- Pre lepšie cesty v Žiline

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 31. júl 2009

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) už niekoľko mesiacov rieši prostredníctvom svojej Správy ciest ŽSK problematiku cesty III. triedy (č. III/50757) vedúcej cez mestskú časť Žilina-Vranie. Podnety jej občanov sa týkali riešenia intenzity dopravy po spustení kruhového objazdu v Kysuckom Novom Meste, zosuvu svahu nad cestou a dopravného značenia. „Cesta III. triedy cez mestskú časť Žilina-Vranie je zjazdná, po rekonštrukcii bez porúch a pravidelne udržiavaná,“ skonštatoval počasdnešného kontrolného dňa o úseku predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár. Pripustil však, že kým štát nevyrieši nevyhovujúcu dopravnú hustotu na ceste I. triedy Žilina-Čadca, problémy vo Vraní s intenzitou dopravy budú pretrvávať.
Rekonštrukciu komunikácie vo Vraní dokončuje Správa ciest ŽSK v týchto dňoch. Opravili sa výtlky, vyrovnal sa podklad a položil sa 2-vrstvový mikrokoberec v dĺžke 2,1 km. Krajská samospráva investovala do opravy viac ako 86 tisíc eur (2,59 mil. Sk). Ešte v predošlých mesiacoch tohto roka dobudovali cestári uličný vpust na odvádzanie dažďových vôd na ul. Vrania pod kultúrnym domom, na ul. Vrania tiež upravili nespevnenú krajnicu, osadili kovové mreže nad uličným vpustom pri odbočke na ul. Stračia a prekryli priekopy oceľovou platňou nad križovatkou ulíc Vrania a Stračia. „Žilinský samosprávny kraj ako vlastník cesty podnikol všetky kroky pre to, aby zabezpečil dobrý stav vozovky v rámci plánu obnovy ciest,“ doplnil J. Blanár, ktorý dnes osobne preskúmal možnosti riešenia dopravy na zúženej komunikácii, kde vzniká mnoho kolíznych situácií. „Požiadal som riaditeľa našej Správy ciest, aby vyvolal rokovania s mestom s cieľom vytvorenia jednosmernej premávky zapojením jednej mestskej komunikácie do dopravného systému. Lebo v opačnom prípade hrozí podľa dopravných inžinierov, že budeme musieť v tomto úzkom priechode riešiť dopravnú situáciu semaformi.“
Prostredníctvom Správy ciest ŽSK pokračuje Žilinský samosprávny kraj v rekonštrukcii ciest v prímestských častiach Žiliny. V septembri minulého roka išlo o zafrézovanie a pokládku asfaltového mikrokoberca v Závodí až po križovatku s Bánovou v sume 149 tisíc eur. V letných mesiacoch tohto roka SC ŽSK zase odvodnila cestu a opravila zlomený priepust v Považskom Chlmci za 231 tisíc eur.

Mgr. Zuzana Muchová
hlavný redaktor


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky