30. september 2009

- Slávnostné otvorenie Budatínskeho nultého cyklopoludníka
- Cyklistom a turistom pomôžu vynoviť chodníky

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 30. september 2009

Priaznivci cyklistického športu v Žilinskom kraji sa môžu tešiť z využívania nových, ako aj obnovených cyklistických trás, ktoré budú vychádzať z nového atraktívneho orientačného bodu, akým je Budatínsky nultý cyklopoludník. Ten bude vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju a Slovenskému cykloklubu slávnostne uvedený do života v sobotu 10. októbra 2009. Registrácia účastníkov bude v areáli Budatínskeho hradu za sprievodu živej hudby prebiehať v čase 9,30 – 10,00 hod. Po slávnostnom otvorení pelotón cyklistov, ku ktorému sa môžu pridať všetci cyklistickí nadšenci, vyráža o 10.10 hod. nenáročnou cyklotrasou „Po stopách Kataríny Suňogovej“ zo Žiliny cez Vranie až do Kaštieľa v Radoli, kde na športovcov počká občerstvenie, ochutnávka stredovekej kuchyne ako i bezplatný vstup do expozícií Radoľského kaštieľa.
Okrem budovania nových cyklotrás saŽilinský samosprávny kraj rozhodol v záujme podpory cestovného ruchu postupne obnovovať staršie cyklistické a pešie turistické trasy v Žilinskom kraji a na opravy vyčlenil tento rok 50 000 eur (1,5 mil. Sk). „V roku 2009 tak vynovíme viac ako 700 km trás v Hornom Považí a peších turistických trás v regióne Turiec. Z nich najdlhšie obnovené budú chodníky, často presahujúce hranice jednotlivých regiónov, Rajecká cyklomagistrála, Kysucká cyklomagistrála, turistické trasy Kotešová – Staškov, Kotrčina Lúčka – Krásno nad Kysucou, Ľubochnianske sedlo – Krížna a ďalšie,“ upresňuje prvú fázu opráv predseda ŽSK Juraj Blanár. Rekonštrukčné práce budú pozostávať z obnovy maľovaného značenia, z osadenia odcudzených alebo zničených cyklosmerovníkov, z náhrady nových prvkov cykloorientácie, ale i z prečistenia trasy.
Na území Žilinského kraja sa nachádza 2224 km vyznačených cyklistických trás, čo tvorí 25% zo všetkých na Slovensku, a 2964 km turistických trás, z ktorých je časť v dezolátnom stave. Ako povedal predseda ŽSK J. Blanár: „Tento rok sme s rodinou dovolenkovali doma, spoznávali krásy Žilinského kraja ako turisti i cyklisti. Považujem za veľmi dôležité podporovať krajší vzhľad a rozvoj turistických trás, ktoré sú tiež lákadlom pre zahraničných návštevníkov.“ Pre ostatné regióny v Žilinskom kraji odbor regionálneho rozvoja v súčasnosti pripravuje projektové zámery na obnovu a propagáciu cyklotrás a turistických trás v rámci operačných programov cezhraničnej spolupráce. V jednotlivých regiónoch Žilinského kraja je okrem cyklistických a peších trás tiež veľa navštevovaných náučných chodníkov, ktorých udržiavanie je v právomoci miest a obcí.

Región

Cyklotrasy (km)

Turistické pešie trasy (km)

Horné Považie

687

706

Kysuce

485

449

Turiec

380

482

Liptov

359

843

Orava

313

484

  

 

                                                                       Mgr. Ľubomíra Masnicová
                                                         odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK