30. november 2009

- Oddlženie nemocníc znamená ich rozvoj
- Nové projekty pre zdravotníctvo v ŽSK

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

                                              Žilina, 30. november 2009

Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom a zriaďovateľom 4 nemocníc, ktoré tvoria významnú súčasť zdravotníckej starostlivosti o zdravie obyvateľov. Sú to Liptovská nemocnica v Liptovskom Mikuláši, Hornooravská NsP v Trstenej, Dolnooravská NsP v Dolnom Kubíne a Kysucká NsP v Čadci. Tie majú z minulosti viacero dlhov vytvorených z dôvodu podfinancovania zdravotníckych výkonov zo strany zdravotných poisťovní, čo sa odzrkadlilo v ich zadlženosti pri ostatných činnostiach nemocníc. Liptovská NsP mala dlh 2 milióny eur na verejných financiách voči Sociálnej poisťovni, Dolnooravská NsP 1,12 milióna eur za lieky a Kysucká NsP 768 tisíc eur za lieky, špeciálny zdravotný materiál a údržbu.
Súčasné vedenie Ministerstva zdravotníctva SR vytvorilo Koncepciu systému riešenia vonkajšej a vnútornej zadlženosti zdravotníckych zariadení, na základe čoho sa Žilinský samosprávny kraj rozhodol, že sa do procesu oddlženia zapoja aj 3 nemocnice v jeho pôsobnosti (Liptovská NsP, Dolnooravská NsP, Kysucká NsP). Ide o poskytnutie finančných prostriedkov s tým, že musia byť splácané, ale splácať ich začnú zdravotnícke zariadenia až o 2 roky po podpísaní zmluvy, pričom dĺžka splácania je 15 rokov. „Chcem poďakovať vláde SR za vytvorenie možnosti oddlžovanie pre zdravotníctvo. Som rád, že sme úspešne zavŕšili prípravu oddlžovania, čo znamená pre naše nemocnice ďalší rozvoj,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Nemocnice sa aj vďaka tomu, že nebudú mať tieto dlhy, môžu zapojiť projektmi o podporu z eurofondov.

Žilinský samosprávny kraj má v súčasnosti pripravené tieto projekty, o ktorých podporu sa bude uchádzať v aktuálnych výzvach na čerpanie eurofondov:
- Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v Dolnooravskej Nemocnici s poliklinikou Dolný Kubín za 5,8 mil. eur,
- Rekonštrukcia a modernizácia odborných pracovísk, zníženie energetickej náročnosti Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca za 9,3 mil. eur,
- Prístavba spoločných vyšetrovacích, liečebných zložiek a urgentného príjmu Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená za 7,2 mil. eur,
- Rekonštrukcia a modernizácia pavilónov liečebnej starostlivosti Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš a zriadenie urgentného príjmu za 6,9 mil. eur,
- Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Liptovský Mikuláš vrátane dodávky zdravotníckej techniky a IKT infraštruktúry za 2,5 mil. eur.


                                                                                                       Peter Kubica
                                                                                                       hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky