30. marec

- Otvoria zrekonštruované pavilóny Turčianskej knižnice v Martine
- ŽSK investoval do opravy knižnice 895 716 € (26,98 mil. Sk)

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja


Žilina, 30. marec 2009

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) oficiálne otvára v piatok 3. apríla 2009 v Turčianskej knižnici v Martine, jednej z 23 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, zrekonštruované a zmodernizované priestory pavilónov B a C knižnice.
Turčianska knižnica ako verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou už roky poskytuje knižnično – informačné služby obyvateľom mesta Martin a celého Turca. V rámci ostatných organizácií ŽSK patrí k najnavštevovanejším, jej služby denne využije viac ako 500 návštevníkov. Žilinský samosprávny kraj preto už v roku 2005 pristúpil ku skvalitňovaniu podmienok pre návštevníkov knižnice odstránením stavebných a technických nedostatkov. „Počas rokov 2005 až 2008 sme zrealizovali rekonštrukciu a modernizáciu knižnice spojenú s jej debarierizáciou. Vynovením pavilónov B a C sa ukončila jedna etapa prác. Máme v pláne dozariaďovať priestory, zrekonštruovať pavilón A a vybudovať letnú čitáreň,“ hovorí o ďalších zámeroch v Turčianskej knižnici s návštevnosťou za rok 2008 takmer 160 tisíc predseda ŽSK Juraj Blanár. Ako ďalej J. Blanár uviedol, prostriedky by chceli na ďalšie renovácie čerpať okrem vlastných zdrojov tiež z grantových možností štrukturálnych fondov Európskej únie. „Verím, že združením finančných prostriedkov vybudujeme Turčiansku knižnicu ako moderné informačné, vzdelávacie a komunitné centrum,“ dodal. Na doterajšiu rekonštrukciu Turčianskej knižnice poskytol ŽSK postupne celkom 895 716 € (26,98 mil. Sk).
Projekt rekonštrukcie pavilónov B a C Turčianskej knižnice vyriešil vysokú energetickú náročnosť budov, zatekajúce rovné strechy, nevyhovujúcu elektroinštaláciu, ale predovšetkým debarierizáciu. Skvalitnili sa podmienky nielen na poskytovanie knižnično-informačných služieb, ale vytvorili sa predpoklady rozšírenia aj iných aktivít knižnice ako komunitného centra – priestoru pre trávenie voľného času. „Ide o konkrétnu investíciu do kultúrneho života Turčanov. Je zároveň tiež investíciou do vzdelávania, umožňuje lepší prístup k informáciám, a tým podporuje i ekonomicko-hospodársky rozvoj regiónu,“ zhodnotil predseda ŽSK.

Zuzana Muchová
hlavný redaktor


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky