3. december 2009

- Spolupráca so zahraničím otvára kraju nové možnosti
- Pri čerpaní eurofondov sa ŽSK inšpiruje talianskym regiónom Basilicata

                        Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                            Žilina, 3. december 2009

Aj v roku 2009 spolupracoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) so zahraničnými partnermi v snahe propagovať cestovný ruch, ale tiež so zámerom pritiahnuť nové investície do svojich regiónov. Tieto témy zazneli počas návštevy srbskej, bieloruskej či kórejskej delegácie, rovnako i počas oficiálnej návštevy hejtmana Moravskosliezskeho kraja a veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v Žilinskom kraji.
Spolupráca so zahraničnými partnermi sa mimoriadne osvedčila aj pri propagácii Žilinského kraja v Ruskej federácii, odkiaľ k nám ročne prichádza početná skupina návštevníkov. Stretnutie predsedu ŽSK Juraja Blanára s ruským veľvyslancom Alexandrom Ivanovičom Udaľcovom v júli tohto roka sa uskutočnilo pri príležitosti už 5. ročníka infocesty s názvom „Objavte Žilinský kraj – klenot Slovenska“, ktorej sa zúčastnili zástupcovia ruskej televíznej stanice NTV. Svoje členstvo vo Výbore regiónov využíva Žilinský kraj aj na propagáciu turistických zaujímavostí, kultúrneho dedičstva a tradícií, ako tomu bolo napríklad počas májového podujatia „Deň otvorených dverí európskych inštitúcií“ v Bruseli. Kraj plný historických pamiatok, malebnej prírody a fungujúceho cestovného ruchu aktívne zviditeľňujú aj Slováci žijúci v zahraničí. Počas „Dní Slovákov žijúcich v zahraničí“ navštívili Žilinský kraj v októbri tohto roka krajania žijúci v Západnej Európe - Francúzsku, Nórsku, Taliansku či vo Veľkej Británii.
V súvislosti s prioritou čerpať maximum financií z eurofondov podpísal kraj v apríli 2009 už 8. medziregionálnu dohodu o spolupráci, tentoraz s talianskym regiónom Basilicata. Najúspešnejší región vo využívaní európskych peňazí poskytne žilinskej krajskej samospráve svoje skúsenosti pri ich čerpaní. Obaja partneri budú spolupracovať i na projektoch v oblasti služieb a cestovného ruchu. Predseda ŽSK Juraj Blanár presadzuje využívanie zdrojov z Európskej únie na investičné a rozvojové projekty. „Našou prioritou je pokračovať v masívnom čerpaní eurofondov. Považujem to za efektívny spôsob, ako napomôcť zmierňovaniu krízy a realizovať investičné aktivity vo všetkých regiónoch kraja,“ povedal J. Blanár. V súlade s touto ambíciou bolo v úvode roka dôležité aj jeho stretnutie s eurokomisárkou pre regionálnu politiku Danutou Hübnerovou. Počas svojej návštevy podporila žiadosť krajskej samosprávy, ale aj obcí a miest o predfinancovanie projektov z eurofondov. Spolu s predsedom ŽSK sa zhodli na potrebe vytvoriť v Žilinskom kraji Regionálne inovačné centrum, ktoré by malo byť financované práve z európskych zdrojov.


                                                                                       Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                            hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky