29. júl

- ŽSK investuje tento rok do rekonštrukcie svojich škôl 5,8 milióna eur

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 29. júl 2009

Aj ďalšie školy, tentokrát Spojená škola v Žiline – Bytčici a Obchodná akadémia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) prešli rekonštrukciou. „Nové plastové okná v telocvični, šatniach, umyvárňach a kabinetoch Spojenej školy boli už nevyhnutnou investíciou, aby sme efektívne znížili energetickú náročnosť budovy a skvalitnili podmienky pre výučbu športových aktivít na tejto škole,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Spolu s dokončenou opravou strechy telocvične a jej zateplením škola v Žiline – Bytčici citeľne ušetrí na nákladoch na vykurovanie. Kraj na túto investíciu vyčlenil zo svojho rozpočtu 35,6 tisíc eur.
Obchodná akadémia v Žiline v roku 2008 zrekonštruovala hygienické zariadenia v prístavbe a vzápätí sa objavil problém s upchávaním kanalizácie a zatápaním. Vyriešila ho finančná čiastka vo výške 19,8 tisíc eur poskytnutá krajskou samosprávou z tohtoročného rozpočtu. Vybudovala sa nová kanalizačná prípojka a šachty kanalizácie.
ŽSK v investovaní do obnovy a modernizácie svojich škôl a školských zariadení pokračuje. Plánuje sa dokončenie výmeny okien Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši, na ktorú vyčlenil zo svojich zdrojov financie vo výške 141,2 tisíc eur. V dohľadnej dobe sa dokončia aj stavebné práce na Strednej odbornej škole drevárskej v Liptovskom Hrádku v celkovej hodnote 141,5 tisíc eur.
Spolu 182 tisíc eur investuje Žilinský samosprávny kraj do kompletnej rekonštrukcie podláh na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach. Do Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine poputuje za tento rok 335 tisíc eur na prístavbu vstupu a hygienických zariadení do školskej jedálne. Celkové náklady na tento projekt sa vyšplhajú na 458 tisíc eur.
Na Kysuciach sa budú opravovať strechy na Gymnáziu v Turzovke s plánovanými nákladmi 141,35 tisíc eur a na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste za 100 tisíc eur. V regióne Orava sa tento rok dofinancuje projekt prístavby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v sume 199,16 tisíc eur.
Spolu plánuje Žilinský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ 70 stredných škôl, v tomto roku preinvestovať na ich stavebné práce a rekonštrukcie 5,89 milióna eur.

Mgr. Jana Kubicová
odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky