27. apríl

- Žilinský kraj odovzdal v 1. kole 105 dotácií z vlastných príjmov za rok 2009
- Za šesť rokov 483 podporených projektov za viac ako 5 miliónov korún

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 27. apríl 2009

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) udeľuje od roku 2004 dotácie z vlastných príjmov na rôzne projekty. Dnes si prebralo symbolické šeky 105 úspešných žiadateľov z kraja na svoje aktivity. „V roku 2009 plánujeme poskytnúť podporu z vlastných príjmov približne 250 projektom v celkovej výške 80 tisíc eur,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
Finančnú podporu zo Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov udeľuje ŽSK už šiesty rok, pričom sa záujem oň u žiadateľov z roka na rok zvyšuje. Od roku 2004 do roku 2008 kraj dotoval 483 aktivít v celkovej sume viac ako 167 tisíc eur. „Žilinský kraj finančne participuje na záchrane a oživení mnohých folklórnych skupín a podujatí, tradičných hodoch, kultúrnych i národných výročiach, športových súťažiach, táboroch pre deti, divadlách, sociálnych projektoch, vydavateľskej činnosti v hudbe i literatúre, práci dobrovoľníkov a množstve ďalších,“ upresňuje záber podporených aktivít v každom regióne kraja J. Blanár.

Poskytnuté dotácie v rámci VZN 4/2004 podľa rokov

Rok

Úspešní žiadatelia

Výška celkovej dotácie

2004

47

200 000 Sk (6.639 €)

2005

58

300 000 Sk (9.958 €)

2006

50

812 000 Sk (26.953 €)

2007

170

1 400 000 Sk (46.471 €)

2008

158

2 324 000 Sk (77.143 €)

Spolu

483

5 036 000 Sk (167.164 €)

Žilinský samosprávny kraj vytvoril aj ďalšie fondy na podporu rôznych aktivít. Minulý rok získalo prvý krát dotáciu z grantového systému kultúry 169 žiadateľov. Na ich nápady im kraj rozdelil 166 tisíc eur (5 mil. Sk). Aj tento rok sa suma celkovej podpory nezmenila a známi sú už aj úspešní držitelia dotácie z prvej výzvy. Zo všetkých regiónov – Horného Považia, Kysúc, Liptova, Oravy a Turca je ich spolu 102 a rozdelených im bolo približne 115 tisíc eur (3,5 mil. Sk). Druhá výzva na grant kultúry má uzávierku 31. mája 2009.
Grant Žilinského samosprávneho kraja na podporu vidieka môžu obce či združenia využiť napr. na opravu autobusovej zastávky, turistického chodníka či informačnej tabule. Už minulý rok rozdal Žilinský kraj 25 žiadateľom 83 tisíc eur (2,5 mil. Sk).
Novinkou v tomto roku je čerstvo vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu na podporu cestovného ruchu na základe VZN 16/2009. Žiadosti musia byť zaslané najneskôr do 15. júna 2009. Jeho cieľom je rozprúdiť cestovný ruch a zlepšiť jeho stav na lokálnej, regionálnej a krajskej úrovni. Oprávnený žiadateľ môže získať dotáciu v rozsahu 1.660 - 6.640 eur. Všetky informácie o dotáciách nájdete na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk


Zuzana Muchová
hlavný redaktor

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky