26. február

- Akčný plán „šitý na mieru“ pre boj proti týraniu v rodinách

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 26. február 2009

Žilinský samosprávny kraj je iniciatívny v boji proti násiliu na ženách a v rodinách. Na základe jeho vzoru nariadilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vypracovať vlastné Akčné plány všetkým krajským samosprávam. ŽSK už v roku 2007 vypracoval Akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách „šitý na mieru“, v ktorom stanovil konkrétne regionálne úlohy a ciele pre roky 2007 – 2009. Reagoval tak na rámcový Národný akčný plán. ŽSK sa stal prvým krajom, ktorý má vlastný záväzný program systematickej prevencie a pomoci obetiam. Aktivity v oblasti ochrany rodín patria dlhodobo medzi priority žilinskej krajskej samosprávy. Odborná pomoc, otvorenie Poradenského centra so zameraním na ohrozené ženy a deti, pre obete domáceho násilia v Dolnom Kubíne, či otvorenie Poradne pre rodiny v kríze v Žiline, je len časťou tejto činnosti.
V rámci Akčného plánu minulý rok prispel Žilinský samosprávny kraj viac ako 16 995 eur na konkrétne projekty obcí, neziskových organizácií a občianskych združení vo všetkých regiónoch.
Považujem za veľmi dôležité vytvoriť systém pomoci obetiam domáceho násilia v rámci našich kompetencií.Každoročne podporujeme konkrétne projekty a udeľovanie dotácií na tento účel je jednou z priorít,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. 

Jana Kubicová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky