25. jún

- Ocenili 35 najlepších stredoškolákov z 21 škôl Žilinského kraja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 25. jún 2009

Na záver školského roku 2008/2009 predstavili stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) svojich najúspešnejších študentov. Spolu 35 školákom z 21 stredných škôl všetkých piatich regiónov kraja ocenili za účasť a reprezentáciu v celoslovenských i medzinárodných kolách olympiád, v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, za výrazné zlepšenie svojich študijných výsledkov dosiahnutím „osobného rekordu“, ale aj za preukázanie vysokého stupňa ľudskej spolupatričnosti. „Je obdivuhodné, koľkým zaujímavým a rôznorodým aktivitám sa študenti venujú. Želám vám, aby ste aj naďalej mali trpezlivosť a záľubu vo vzdelávaní sa a rozširovali si obzory. Asistovali ste pri záchrane ľudského života, ste dobrovoľnými darcami krvi a nemáte problém pomáhať spolužiakom. Svojimi činmi ste príkladom nielen pre spolužiakov, ale aj pre mnohých dospelých. Oddych počas prázdnin je pre vás iste, ako úspešných reprezentantov škôl, kraja a aj Slovenska, zaslúžený,“ venoval slová uznania mladým študentom predseda ŽSK Juraj Blanár. Z regiónu Horného Považia ocenili deväť, z Turca päť, Liptova osem, Kysúc jedného a z Oravy dvanásť študentov.

Mgr. Zuzana Muchová
hlavný redaktor

Ocenenie pre študentov stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja

Horné Považie
Ocenenie:

 1. Michaele Smidovej – žiačke Gymnázia, Varšavská cesta 1, Žilina za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády v školskom roku 2008/2009
 2. Marekovi Kundríkovi – žiakovi Gymnázia, Varšavská cesta 1, Žilina za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády v školskom roku 2008/2009
 3. Michalovi Lörincovi – žiakovi Gymnázia, Varšavská cesta 1, Žilina za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády v školskom roku 2008/2009
 4. Filipovi Matejíčkovi – žiakovi Strednej odbornej školy zdravotníckej, Hlboká cesta 23, Žilina za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže prvej pomoci stredných odborných škôl zdravotníckych v školskom roku 2008/2009
 5. Kristíne Žilinčárovej – žiačke Strednej odbornej školy zdravotníckej, Hlboká cesta 23, Žilina za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže prvej pomoci stredných odborných škôl zdravotníckych v školskom roku 2008/2009
 6. Michaele Slugeňovej – žiačke Strednej odbornej školy zdravotníckej, Hlboká cesta 23, Žilina za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže prvej pomoci stredných odborných škôl zdravotníckych v školskom roku 2008/2009
 7. Tomášovi Môcíkovi – žiakovi Gymnázia, Hlinská 29, Žilina za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto v celoslovenskom kole olympiády nemeckého jazyka v školskom roku 2008/2009
 8. Martinovi Cabajovi – žiakovi Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Komenského 50, Žilina za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto na medzinárodnej súťaži zručností a odborných vedomostí stredných odborných škôl elektrotechnických v školskom roku 2008/2009
 9. Márii Hočovej – žiačke Konzervatória, J. M. Hurbana 48, Žilina za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto na medzinárodnej súťaži v klavírnych duetách v školskom roku 2008/2009

Turiec
Ocenenie:

 1. Petrovi Bátorymu – žiakovi Strednej odbnornej školy dopravnej, Zelená 2, Martin - Priekopa za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoštátnom kole súťaže „Enersol 2009“ v školskom roku 2008/2009
 2. Jurajovi Komentovi – žiakovi Strenej odbornej školy dopravnej, Zelená 2, Martin - Priekopa za výrazné zlepšenie prospechu v priebehu školského roka 2008/2009
 3. Radimovi Bajakovi – žiakovi Strednej priemyselnej školy, Novomeského 5/24, Martin za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže technická olympiáda 3 V v školskom roku 2008/2009
 4. Miroslavovi Jagelkovi – žiakovi Gymnázia Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin za vzornú reprezentáciu školy a 1.miesto v celoslovenskom kole astronomickej olympiády v školskom roku 2008/2009
 5. Marekovi Cingeľovi – žiakovi Spojenej školy, Červenej armády 25, Martin za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoštátnej súťaži „Autoopravár junior Castrol“ v školskom roku 2008/2009

Liptov
Ocenenie:

 1. Alene Čiernej – žiačke Gymnázia Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v školskom roku 2008/2009
 2. Léonovi Schnelldorferovi – žiakovi Gymnázia Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v školskom roku 2008/2009
 3. Anne Bobčákovej – žiačke Gymnázia Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto v celoslovenskom kole vo francúzskom jazyku v školskom raku 2008/2009
 4. Nikolausovi Knappovi – žiakovi Gymnázia, Š. Moyzesa 21, Ružomberok za vzornú reprezentáciu školy a 3. miesto v celoštátnom kole olympiády v nemeckom jazyku v školskom roku 2008/2009
 5. Barbore Debnárovej – žiačke Gymnázia, Š. Moyzesa 21, Ružomberok za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto v celoštátnom kole olympiády ľudských práv v školskom roku 2008/2009
 6. Adriane Ilavskej – žiačke Gymnázia, Hradná 23, Liptovský Hrádok za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto v celoslovenskom kole olympiády v slovenskom jazyku a literatúre v školskom roku 2008/2009
 7. Danielovi Pavkovčekovi – žiakovi Gymnázia, Hradná 23, Liptovský Hrádok za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže v stavbe a programovaní robotov v školskom roku 2008/2009
 8. Lukášovi Jelínkovi – žiakovi Gymnázia, Hradná 23, Liptovský Hrádok za vzornú reprezentáciu školy a 2.miestov celoslovenskom kole súťaže v stavbe a programovaní robotov v školskom roku 2008/2009

Orava
Ocenenie:

 1. Františkovi Hurákovi – žiakovi Strednej odbornej školy technickej, Komenského 496/37, Námestovo za vzornú reprezentáciu školy a 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže teoretických vedomostí a odborných zručností v školskom roku 2008/2009
 2. Helene Brisudovej - žiačke Obchodnej akadémie, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii Pedagogika, sociológia, psychológia v školskom roku 2008/2009
 3. Lukášovi Grmanovi – žiakovi Obchodnej akadémie, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín za príkladnú pomoc dvom postihnutým spolužiačkam v školskom roku 2008/2009
 4. Martinovi Kolčákovi - žiakovi Spojenej školy, Hattalova 471, Nižná za výrazné zlepšenie prospechu v priebehu školského roka 2008/2009
 5. Filipovi Sládkovi – žiakovi Gymnázia Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo za vzornú reprezentáciu školy a Slovenskej republiky na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Madride v školskom roku 2007/2008
 6. Kataríne Konštiakovej – žiačke Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín za preukázanie vysokého stupňa ľudskej spolupatričnosti pri pomoci spolužiačke, ktorá utrpela ťažkú autonehodu v školskom roku 2008/2009
 7. Stanislave Hubovej – žiačke Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín za preukázanie vysokého stupňa ľudskej spolupatričnosti pri pomoci spolužiačke, ktorá utrpela ťažkú autonehodu v školskom roku 2008/2009
 8. Patrícii Bellúšovej – žiačke Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín za preukázanie vysokého stupňa ľudskej spolupatričnosti pri pomoci spolužiačke, ktorá utrpela ťažkú autonehodu v školskom roku 2008/2009
 9. Ivete Rakúsovej – žiačke Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/ 10, Dolný Kubín za preukázanie vysokého stupňa ľudskej spolupatričnosti pri pomoci spolužiačke, ktorá utrpela ťažkú autonehodu v školskom roku 2008/2009
 10. Dominikovi Karliakovi – žiakovi Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, Tvrdošín za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoštátnom kole majstrovstiev Slovenskej republiky v odborných zručnostiach žiakov stredných odborných škôl lesníckych v školskom roku 2008/2009
 11. Lukášovi Orčíkovi – žiakovi Spojenej školy, Medvedzie 133/1, Tvrdošín za vzornú reprezentáciu školy a 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže technická olympiáda 3V v školskom roku 2008/2009
 12. Tomášovi Puchelovi – žiakovi Spojenej školy Slanická osada, Námestovo za vzornú reprezentáciu školy a 3. miesto v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v školskom roku 2008/2009

Kysuce
Ocenenie:

 1. Petre Velebnej – žiačke Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca za preukázanie vysokého stupňa ľudskej spolupatričnosti a bezpríspevkové darcovstvo krvi v školskom roku 2008/2009

Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky