24. marec

- Žilinský kraj zapája verejnosť do rozhodovania
- Úspešné projekty ŽSK sú nositeľmi rôznych ocenení

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja


Žilina, 24. marec 2009

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) prihlásil svoje dva projekty Kysucké deti deťom a „Dobré správy samosprávy - ktorá pre vás mnohé spraví“ do tretieho ročníka súťaže „O ľuďoch s ľuďmi – cena za podporu miestnej demokracie“, ktorú organizuje Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA). „Našim cieľom je poukázať na aktivity Žilinského samosprávneho kraja, ktoré zapájajú verejnosť rôznym spôsobom do života v regióne. Týmito súťažami sme oslovili deti a mládež. Tí nás svojou angažovanosťou presvedčili o zmysle a dôležitosti zámeru súťaží,“ hovorí o motivácii projektov predseda ŽSK Juraj Blanár.
Žilinský samosprávny kraj je za svoje aktivity nositeľom rôznych ocenení. Od roku 2004 je pravidelným držiteľom ocenení Zlatý erb za najlepšiu internetovú stránku a elektronické služby samosprávy v Slovenskej republike, za projekt Komunikujeme získal ocenenie v rámci súťaže Slovensko bez bariér. Informačný bulletin o Žilinskom kraji v Braillovom písme pre nevidiacich bol ohodnotený cenou Podnikové médium roka a ocenením INFOčin. Geografický informačný systém (GIS) ŽSK získal hlavnú cenu v súťaži Geoaplikácia roka 2008 pre modernú verejnú správu.
Tentoraz ŽSK v konkurencii šestnástich projektov miest, obcí a samosprávnych krajov zapojil s dvomi. Cieľom výtvarnej súťaže Kysucké deti deťombolo aktívne zapojenie detí základných a umeleckých škôl regiónu Kysúc do procesu rekonštrukcie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci a plnohodnotne prepojiť svety matiek a detí. Kreatívna propagácia ŽSK očami stredoškolákov bola cieľom súťaže „Dobré správy samosprávy - ktorá pre vás mnohé spraví“. Obe súťaže sú súčasťou komunikačno-informačného projektu „Komunikujeme“ , ktorým sa Úrad ŽSK v rôznych formách približuje verejnosti. VOKA bude projekty posudzovať v dvoch kolách, víťazov vyhlási v septembri 2009.


Mgr. Zuzana Muchová
hlavný redaktor


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky