24. marec

- Juraj Blanár odovzdá ocenenia 52 pedagógom stredných škôl
- V Deň učiteľov už tretí rok ohodnotia tých najlepších

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 24. marec 2009

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) už tretí rok oceňuje prácu pedagógov a pedagogických pracovníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov v utorok 31. marca 2009 o 16.00 hodine zablahoželá predseda ŽSK Juraj Blanár v Dome umenia Fatra v Žiline päťdesiatim dvom pedagógom zo všetkých piatich regiónov kraja. „Každoročne si chceme pripomenúť výnimočnosť, tvorivosť a obetavosť našich učiteľov, vychovávateľov a majstrov odborného výcviku. Práca pedagogického zamestnanca je náročná a mnohokrát nedocenená. Žilinský samosprávny kraj preto pedagógov morálne podporuje a snaží sa prispieť ku budovaniu ich dôležitého spoločenského statusu,“ spresňuje dôvody vyhlásenia najúspešnejších pedagógov stredných škôl J. Blanár. Odbor školstva ŽSK na základe návrhov zo stredných škôl vo svojej pôsobnosti zosumarizoval zoznam ocenených z gymnázií, spojených škôl, konzervatória, stredných odborných škôl, obchodných akadémií i hotelovej, dopravnej, pedagogickej a sociálnej akadémie. Podľa regiónov sú z celkového počtu 52 pedagógov ocenení nasledovne: Horné Považie – 13, Kysuce – 5, Liptov – 15, Turiec – 9 a Orava – 10 (prehľadná tabuľka ocenených je súčasťou ďalších strán dokumentu). O kultúrny program sa postarajú študenti Konzervatória v Žiline a Štátny komorný orchester Žilina pod vedením Karola Kevického.

Mgr. Zuzana Muchová
hlavný redaktor


Tabuľka ocenených pedagógov:

   

 

   

P.č.

Región

názov zariadenia

mesto

meno a priezvisko pedagóga

1.

Liptov

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Liptovský Mikuláš

Anna Nebusová

2.

Liptov

Gymnázium

Ružomberok

Jarmila Scheerová

3.

Považie

Gymnázium

Bytča

Anna Horváthová

4.

Považie

Gymnázium

Žilina

Jaroslav Pištek

5.

Považie

Gymnázium

Žilina

Jozefína Špániová

6.

Turiec

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Martin

Magdaléna Potočiarová

7.

Turiec

Gymnázium Jozefa Lettricha

Martin

Anna Kyseľová

8.

Kysuce

Spojená škola

Kysucké Nové Mesto

Andrej Hill

9.

Liptov

Spojená škola

Liptovský Mikuláš

Katarína Klimková