24. apríl

- Do Žilinského kraja pôjde 71,72 milióna € na školy
- ŽSK využíva eurofondy na modernizáciu stredných škôl

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja


Žilina, 24. apríl 2009

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) patrí so sumou 71,72 milióna € k úspešným krajom v množstve schválených finančných prostriedkov v rámci výzvy Regionálneho operačného programu (ROP) – Infraštruktúra vzdelávania, a prvým najlepším v ich čerpaní. Ako vyplýva z priebežného hodnotenia riadiaceho orgánu pre ROP, spolu bola do všetkých ôsmich krajov Slovenska schválená suma 364,88 mil. €, pričom subjekty v ŽSK žiadali celkovo na obnovu materských, základných a stredných škôl sumu 183,76 mil. €.
Minulý rok podal Úrad ŽSK v rámci výzvy opatrenia Infraštruktúra vzdelávania spolu jedenásť projektov stredných škôl s celkovým rozpočtom 14,88 mil. €. „Naším zámerom bolo využiť možnosti, ktoré dáva Regionálny operačný program a na základe kvalitne vypracovaných projektov zrekonštruovať a modernizovať naše školy,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Zdôraznil tiež, že projekty opráv škôl z eurofondov, za spolufinancovania zo strany ŽSK, pokryli školu v každom regióne. „Realizácia rekonštrukcií sa odštartuje na kysuckých školách - Obchodnej akadémii a Strednej odbornej škole technickej v Čadci, Strednej odbornej škole drevárskej v Krásne nad Kysucou a Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Pracuje sa aj v Turci, na Gymnáziu Viliama Paulínyho – Tótha v Martine. Len tieto projekty majú výdavky spolu viac ako 6 miliónov eur.“ Žilinský samosprávny kraj pripravil aj ďalšie projekty rekonštrukcií Strednej odbornej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku, Gymnáziách v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Námestove, Obchodnej akadémii v Martine a Štátnej jazyková škola v Žiline. Tie však Monitorovací výbor pre ROP neschválil. Krajská samospráva preto pristúpila k prepracovaniu pôvodných návrhov alebo úplne novým. V rámci ďalšej výzvy Infraštruktúry vzdelávania chce ŽSK uspieť s projektmi Gymnázia v Námestove a Tvrdošíne, Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne a Martine, Štátnej jazykovej školy a Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline, Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste a Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline. "Sme pripravení investovať do stredného školstva a zlepšovať študijné podmienky aj formou opráv budov škôl, znižovania ich energetickej náročnosti a zmierňovaním ich modernizačného dlhu. Je pre nás dôležité, aby sa študenti učili vo vyhovujúcich podmienkach," uzavrel J. Blanár.
Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 70 stredných škôl, konkrétne podľa regiónov - na Kysuciach 9, Orave 14, Hornom Považí 18, Liptove 17 a v Turci 12 (gymnázium, obchodnú akadémiu, spojenú, jazykovú, odbornú a priemyselnú školu, konzervatórium, pedagogickú a sociálnu akadémiu, školu úžitkového výtvarníctva).


Zuzana Muchová
hlavný redaktor


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky