23. júl

- DSS LÚČ v Žiline dokončil zateplenie budovy
- ŽSK pokračuje v rekonštrukciách svojich sociálnych zariadení

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 23. júl 2009

Investovanie do modernizácie sociálnych zariadení patrí medzi prioritu žilinskej krajskej samosprávy. Okrem výrazného navýšenia rozpočtu pre sociálnu oblasť o 633 644 eur v rámci 3. úpravy rozpočtu, už v súčasnosti prebiehajú viaceré rekonštrukcie domovov sociálnych služieb v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.
V tomto roku prefinancoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v sociálnych zariadeniach doteraz 1,36 milióna eur. Jednou z takýchto investícii je aj rekonštrukcia DSS pre deti a dospelých Lúč v Žiline. Počas stavebných prác, ktoré zahŕňali zateplenie obvodového plášťa domova, sa urobila nová fasáda, vytvorili sa odvodňovacie chodníky a zateplila sa strecha. Cieľom rekonštrukcie v celkovej hodnote 345 tisíc eur, prebiehajúcej od novembra minulého roka, bola najmä úspora tepelnej energie, kompletné zateplenie, a zároveň odstránenie už nevyhovujúceho stavu. Skvalitnenie bývania v tomto zariadení ocení nielen šesťdesiatka ubytovaných klientov, ale i zamestnanci.
V súčasnosti pokračuje rekonštrukcia a prístavba ďalších sociálnych zariadení. Konkrétne DSS a DD v Zákamennom, ktorá trvá od roku 2007. Tento rok poputuje z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja do tohto zariadenia spolu 1,09 mil. eur. Stavebné práce sa nedávno ukončili v DD a DSS v Terchovej v doterajšej hodnote 96 515 eur a v DSS Palkovičova v Martine. Vynovené priestory získali aj v sociálnom zariadení v Tvrdošíne. „Pokračujeme v trende zlepšiť kvalitu života našich klientov, a zároveň aj sociálnych pracovníkov našich zariadení. Využívame na tento cieľ dotácie od štátu, ale nemalé čiastky vynakladáme aj vlastného rozpočtu ŽSK ,“ povedal predseda Juraj Blanár. ŽSK plánuje za rok 2009 preinvestovať na oprave svojich domovov sociálnych služieb spolu 1,72 milióna eur.

Mgr. Jana Kubicová
odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK