22. september

- v Žilinskom kraji ocenili obete komunistického režimu
- Výročie Novembra ´89

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 22. október 2009

Vyše 30 obetí komunistického totalitného režimu zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) získalo morálne zadosťučinenie za roky až desaťročia príkorí, väznenia či prenasledovania. Pri príležitosti 20. výročia Novembra ´89 prejavil Ústav pamäti národa v spolupráci so ŽSK úctu občanom s biľagom politického väzňa či obete totality, udelením dekrétov a preukazov „Veterán protikomunistického odboja.“
„Mnohí prišli v doprovode svojich rodinných príslušníkov a tento deň znamenal pre nich veľa. Po rokoch, kedy boli v dôsledku svojho presvedčenia na okraji spoločnosti a ich rodiny zažívali permanentný nátlak, získali konečne oficiálne uznanie. Úctu treba prejaviť aj ľuďom, ktorí boli pôsobením totalitného režimu popravení alebo iným spôsobom perzekvovaní a prišli o život,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Okrem morálnej satisfakcie má preukaz aj praktický význam. „Na jeho základe môžu držitelia požiadať o rehabilitačnú a kúpeľnú starostlivosť Vojenský ústav sociálneho zabezpečenia,“ vysvetlil využitie dokladu aj v praxi koordinátor projektu František Neupauer z Ústavu pamäti národa (ÚPN). Žilinský samosprávny kraj je prvý spomedzi krajov, ktorý zrealizoval iniciatívu ÚPN. Desiatky žijúcich svedkov nedemokratického režimu z rôznych regiónov kraja tak aspoň na jeseň života zažili dôstojné uznanie a zároveň pripomenutie si pamiatky aj tých, ktorí sa tohto dňa nedožili.

Mgr. Jana Špiláková
odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK