22. október 2009

- Obchodná akadémia v Čadci inovuje vďaka eurofondom

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina, 22. október 2009

Počas kontrolného dňa na Obchodnej akadémii (OA) Dušana Metoda Janotu v Čadci si predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár prezrel pokračujúce stavebné práce, ktoré škola financuje z fondov Európskej únie a vďaka 5-percentnej spoluúčasti krajskej samosprávy. Celkové náklady projektu predstavujú viac ako 464 tisíc eur, pričom ŽSK vyčlenil zo svojho rozpočtu 23 tisíc eur. Čadčianska OA je jednou zo štyroch škôl na Kysuciach, využívajúcich na svoju rekonštrukciu prostriedky z eurofondov. Konkrétne na debarierizáciu, ktorej súčasťou bude nový výťah i WC pre imobilných študentov. „Som rád, že Obchodná akadémia v Čadci môže ísť príkladom vytváraním podmienok na štúdium telesne postihnutých záujemcov. Investície zrealizované z fondov Európskej únie považujeme za efektívny spôsob skvalitňovania úrovne škôl nielen v regióne Kysúc, ale aj v rámci Žilinského samosprávneho kraja,“ povedal Juraj Blanár.
Škola využije prostriedky aj na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorej súčasťou je zateplenie a rekonštrukcia plochých striech, výmena okien i exteriérových dverí. Od začiatku realizácie prác, ktoré sa odštartovali v júni tohto roka, už majú nové parkovisko a plánuje sa oplotenie areálu. Ukončenie stavebných prác je naplánované v novembri 2009. Už teraz sa študenti školy môžu tešiť z novej multimediálnej učebne informačno-komunikačných technológií. Spolu 40 špičkových notebookov bude slúžiť žiakom na výučbu slovenského jazyka, matematiky, geografie, dejepisu a pedagógom na prípravu.
Na Kysuciach sa rekonštruujú prostredníctvom eurofondov okrem Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci aj Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou, Stredná odborná škola technická v Čadci a Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Meste.


                                                                               Mgr. Jana Špiláková
                                                           odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK