21. október 2009

- Konzervatórium v Žiline získalo vynovenú koncertnú sálu
- Sisa Sklovská zavítala opäť do svojej školy

                          Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

                                              Žilina, 21. október 2009

Konzervatórium v Žiline, liaheň významných osobností sveta hudby, získalo zrekonštruovanú viacúčelovú koncertnú sálu. Vynovené javisko, sedadlá pre obecenstvo, nový systém osvetlenia, ako aj vybudovanie zvislej hydroizolácie a drenážneho systému po obvode celej budovy s cieľom zabrániť vnikaniu zemnej vlhkosti do budovy, to je výsledok celkovej investície z prostriedkov krajskej samosprávy vo výške 418 400 eur. Reprezentatívne priestory koncertnej sály s kapacitou 130 miest otvorila svojím viac ako hodinovým vystúpením bývalá absolventka školy, rodáčka zo Žilinského kraja, speváčka Sisa Sklovská. Jej koncert mohla sledovať aj široká verejnosť vďaka veľkoplošnej obrazovke umiestnenej na budove Konzervatória. „Táto škola ma vychovala, práve tu som začínala a rozhodla sa, čo chcem v živote robiť. Na tejto škole ma presvedčili, aby som sa ďalej venovala hudbe. Som šťastná, že som dostala pozvanie a beriem to ako krásnu možnosť podporiť školu a zároveň stretnúť svojich bývalých spolužiakov a pedagógov,“ povedala jedna z najúspešnejších slovenských speváčok súčasnosti. Poďakovala zároveň Jurajovi Blanárovi za pozvanie a možnosť postaviť sa pred rodákov z kraja a spievať len pre nich: „Tento kraj milujem a Žilinou som stále očarená.“
Brány Konzervatória v Žiline, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, opustili už mnohí úspešní absolventi, medzi ktorých patria okrem Sisy Sklovskej aj sopranistky - Ľubica Rybárska či Gabriela Beňačková, ale aj Pavol Bršlík, jeden z najvýznamnejších tenoristov súčasnej európskej opernej scény. Konzervatórium vychovalo známych skladateľov a dirigentov ako Igor Dibák, talentovaných klaviristov Daniela Buranovského, Ivana Gajana či Mateja Arendárika. Na Konzervatóriu v Žiline už ako sedemročný začal štúdium aj fenomenálny huslista Dalibor Kárvay a ďalší majstri tohto nástroja ako Jindřich Pazdera.
„Môžeme byť hrdí, že práve naša škola poskytla priestor na rozvoj už toľkým významným hudobným talentom a výrazným osobnostiam sveta hudby. Prajem jej, aby svojim študentom i naďalej poskytovala kvalitné podmienky a odborné vedenie, možno aj vďaka takýmto investíciám, ktoré budú slúžiť tak žiakom, ako aj pedagógom,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

                                                                            Mgr. Jana Špiláková
                                                         odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK