20. október 2009

- DSS pre dospelých, DD v Zákamennom – najmodernejší na Slovensku

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

                                                 Žilina, 20. októbra 2009

Na Domove sociálnych služieb (DSS) pre dospelých a Domove dôchodcov (DD) v Zákamennom
, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), sa dokončili rozsiahle stavebné práce trvajúce od októbra 2007. Dostavbu financovala v plnom rozsahu krajská samospráva vo výške 1 669 654 € (50,3 mil. Sk). Prístavbou DSS, DD sa získalo 44 lôžok, ktoré budú plne vyťažené, nakoľko zariadenie má v poradovníku ďalších 14 čakateľov o umiestnenie. Ako uviedla riaditeľka domova Adriána Adamicová, uvedená prístavba bola opodstatnená, pretože v rámci Žilinského kraja je trvalá potreba umiestnenia ľudí s psychiatrickým a mentálnym postihnutím. Predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý prišiel slávnostne otvoriť nové priestory DSS pre dospelých a DD v Zákamennom, povedal: „Pre ŽSK bolo nutnosťou rozšíriť kapacity hlavne v rámci lôžok pre takto ťažko zdravotne postihnutých občanov. Som rád, že sa nám to podarilo dokončením najväčšej investície do sociálnej oblasti na Orave a vôbec v celom kraji. “ Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová dodala: „Dnes otvárame najmodernejšie zariadenie pre duševne chorých nielen v Žilinskom kraji, ale na celom Slovensku. Toto je jeden z príkladov, ako treba dbať o opateru ľudí, ktorí sú odkázaní na iných.“ Ku kvalitnejším podmienkam bývania klientov v tomto zariadení prispeje tiež nová jedáleň, rehabilitačná, spoločenská miestnosť a 2 pracovné dielne. Stavebnými prácami vznikla nová práčovňa, hygienické a technické priestory. Nový objekt domova je zateplený, plne bezbariérový a vďaka vybudovanej vzduchotechnike, protipožiarnemu výťahu, prístupovej komunikácii, parkovisku sa stal moderným zariadením poskytujúcim kvalitné opatrovateľské služby. „Na vybavenie DSS pre dosp. a DD v Zákamennom vynaložil ŽSK finančné prostriedky vo výške viac ako 126 tisíc eur (3,8 mil. Sk),“ spresnil predseda ŽSK. 

                                                                    Mgr. Ľubomíra Masnicová
                                                      odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK