2. október 2009

- Dni nádeje 2009
- Najväčší protidrogový festival na Slovensku už 15. krát

                      Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja                       

                                                Žilina, 2. október 2009

Vyvrcholením celoročnej činnosti Domova sociálnych služieb a podporovaného bývania (DSS a ZPB) Lúč a Nadácie LÚČ v Žiline je už 15. ročník „Dní nádeje“celoslovenského protidrogového festivalu. Od 5. októbra odštartuje symbolický maratón aktivít s cieľom upozorniť na nevyhnutnosť a vzrastajúci význam drogovej prevencie a prevencie závislostí mládeže v Žilinskom kraji. Symbolicky ho otvorí štafeta - „Beh Nádeje“, na programe je aj plavecký maratón, chýbať nebudú ani tradičné vernisáže výtvarných a literárnych prác detí, čítačky literárnych diel či besedy s odborníkmi. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci základných i stredných škôl z celého kraja. Ich umelecké spracovanie témy boja proti drogám, ako aj športové výkony, budú ocenené počas slávnostného finále s názvom Oskar nádeje 2009. Poďakovaním pre všetkých dobrých ľudí, ktorí nezištne pomáhajú, bude Večer vďaky. Prídu ho podporiť umelci ako Miroslav Donutil a Juraj Mokrý. Riaditeľka DSS a ZPB Lúč Anna Halečková považuje za úspech, že festival sa stal tradíciou a napĺňa myšlienku, s ktorou ho pred rokmi začali organizovať: „Ťažiskom festivalu je zintenzívnenie aktivít v prevencii drogových závislostí, ale aj zvyšovanie povedomia verejnosti. Chceme zvýrazniť sociálnu úlohu rodiny v tejto problematike a poukázať na život rodiny postihnutej závislosťou. Rovnako je našou snahou, aby festival pomohol nielen popisovať skutkový stav, ale aj poskytol čo najviac návodov a rád, ako problém riešiť a ukázať mládeži iné alternatívy.“ Za 15 rokov sa tak podarilo vytvoriť najväčší protidrogový festival na Slovensku, ktorý priniesol zníženie počtu narkomanov a zlepšil informovanosť o prevencii mládeže, pedagógov i rodičov. Medzi organizátorov týždňového podujatia celoslovenského významu patrí aj Žilinský samosprávny kraj a Krajská knižnica v Žiline. „Som rád, že i tento rok môže byť Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ DSS a ZPB Lúč partnerom tohto unikátneho projektu, ktorého posolstvo a význam dokážu oceniť najmä ľudia, ktorí zažili, čo dokáže nielen drogová ale, aj akákoľvek iná závislosť,“ povedal predseda Juraj Blanár. V súčasnosti sa festival rozšíril aj o nový fenomén - problematiku domáceho násilia a iných patologických javov v spoločnosti. 

  • bilboard
                                                                           Mgr. Jana Špiláková 
                                                          odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK