19. január

- Regionálna konferencia o partnerstve a podpore vidieka
- „Pracovné miesta, infraštruktúra obcí a zatraktívnenie vidieka“ J. Blanár

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 19. január 2009

Žilinský samosprávny kraj organizuje v stredu 21. januára 2009 Regionálnu konferenciu o partnerstve a podpore vidieka v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorá sa uskutoční v kongresových priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom konferencie je zvyšovanie povedomia o význame partnerstva a podpory rozvoja vidieka v ŽSK, aby sa posilnili pozície konkurencieschopnosti regiónov v kontexte Európy regiónov. „Naším zámerom je udržanie a tvorba pracovných miest na vidieku, rozvoj infraštruktúry obcí a zatraktívnenie života na vidieku,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár dôvod organizovania takéhoto podujatia. „Z hľadiska definície vidieckosti územia je Žilinský kraj zaradený medzi ostatné vidiecke regióny, v ktorých žije 40,1 % obyvateľstva v 255 vidieckych obciach.“ Žilinský samosprávny kraj má značne vidiecky charakter s vysokým prírodným a ľudským potenciálom, ktorý ho predurčuje k možnostiam jeho ďalšieho rozvoja. Účastníkmi konferencie budú zástupcovia miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií a podnikateľské subjekty pôsobiace na vidieku. Na konferencii odznie aj informácia o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č.13/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu rozvoja vidieka v roku 2009. „V roku 2008 sme podporili 25 rozvojových projektov pre vidiek v celkovej výške 82 125 eur (2.474.117 Sk),“ zhodnotil predseda ŽSK Juraj Blanár minuloročnú podporu z fondu na rozvoj vidieka Žilinského samosprávneho kraja.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky