19. február

- Žilinský Oskar 2009 už po piaty raz
- Talentovaní klienti domovov sociálnych služieb

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja


Žilina 19. február 2009

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje už po piaty raz krajskú súťažnú prehliadku pre ťažko zdravotne postihnutých klientov domovov sociálnych služieb. Podujatie „Žilinský Oskar 2009“ im opäť aj tento rok ponúka možnosť prezentovať svoj talent a nadanie v rôznorodých žánroch dramatickej tvorby - poézia, próza, činohra, spevohra, tanec, balet, pantomíma či iné. Do súťaže, ktorá sa bude konať vo štvrtok 26. februára 2009 v Kultúrnom dome v obci Turie, sa zapojí spolu 15 domovov sociálnych služieb pre deti a dospelých, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. V programe sa predstaví spolu 202 súťažiacich.
„Cieľom podujatia je morálne oceniť talent a schopnosti ľudí s duševnými poruchami, ale aj obetavú prácu zamestnancov týchto zariadení,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. O víťazovi rozhodne 5 členná porota zložená z riaditeľov sociálnych zariadení. Ocenenie – sošku skleneného „Oskara“ vyrobili klienti a zamestnanci DSS na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste.

Jana Kubicová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky