17. september

- Žilinský kraj a Malopoľské vojvodstvo idú spolu do ďalšej opravy cesty
- Projekt „Oravská cesta“ čaká už len na vyhlásenie výzvy

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. september 2009

Žilinský samosprávny kraj zastúpený predsedom Jurajom Blanárom, Roman Ciepiela za Malopoľské vojvodstvo a starosta oravskej obce Bobrov Anton Grobarčík podpísali včera v Poľsku Memorandum porozumenia na vzájomnú spoluprácu na rozvoj regiónov. Dokument je predzvesťou a potvrdením vzájomnej spolupráce pri realizovaní projektu z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 - 2013 pod názvom „Oravská cesta“, ktorého cieľom je rekonštrukcia komunikácie III. triedy č. III/520013 v úseku Zubrohlava-Bobrov-štátna hranica. „V projekte sa počíta s obnovou asfaltového povrchu v dĺžke 5 km, rekonštrukciou mosta v Bobrove, ktorý je vzhľadom na podstatné zvýšenie jeho zaťaženia v zlom stave. V centre obce je vysokorizikovým miestom križovatka, kde sa v krátkom úseku na hlavnú cestu napája päť vedľajších ciest. Tento nebezpečný dopravný uzol by sme chceli vyriešiť vybudovaním kruhovej križovatky,“ upresňuje zámery projektu predseda ŽSK J. Blanár. Ako ďalej uviedol, rozpočet projektu je 2 milióny eur, pričom Žilinský samosprávny kraj ho bude spolufinancovať do výšky 100 tisíc eur. „Aktuálne čakáme na vyhlásenie výzvy, ktorá bola avizovaná na polovicu októbra, aby sme mohli projekt prihlásiť. Obci Bobrov projekt pomôže k podstatnému skvalitneniu cestnej infraštruktúry, a najmä zvýšenej ochrane chodcov postavením bezpečnostného chodníka s dažďovou kanalizáciou,“ uzavrel J. Blanár.

Mgr. Zuzana Muchová
hlavný redaktor


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky