16. december 2009

- Gymnázium J. Lettricha v Martine má špičkovú jazykovú učebňu
- V projekte Jazykové laboratóriá bolo úspešných 5 škôl v pôsobnosti ŽSK

                       Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

                                          Žilina, 16. december 2009
 
Spolu 9 nových počítačov, TV, multimediálny jazykový softvér či moderné jazykové knihy. Aj toto vybavenie si mohlo Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine zakúpiť vďaka financiám z grantu Ministerstva školstva SR, získaných v rámci projektu Jazykové laboratóriá. Škola, ktorú v tomto školskom roku navštevuje 484 študentov, sa doň zapojila v snahe skvalitniť výučbu cudzích jazykov, predovšetkým anglického, nemeckého a francúzskeho. „Rovnaký dôraz kladieme na všetky svetové jazyky a v súčasnosti už vlastníme aj nový softvér pre výučbu ruštiny,“ povedal riaditeľ školy Mgr. Igor Libo. Nové vybavenie v celkovej hodnote 14 361,30 eur (432 648,52 Sk) môže počas vyučovania využívať súčasne 18 študentov a škola plánuje počet 9 počítačov s prístupom na internet čoskoro zdvojnásobiť. „Verím, že táto moderná a interaktívna forma výučby cudzích jazykov pomôže škole ešte zvýšiť kvalitu štúdia, keďže jazykové vzdelávanie je v súčasnosti jedna z oblastí, na ktorú kladieme mimoriadny dôraz. Tento projekt je o to cennejší, že škola naň získala financie z vlastného rozpočtu, nemalú sumu z príspevkov rodičov a z Ministerstva školstva SR,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár. Študenti osemročného gymnázia so zameraním na študijné odbory matematika, fyzika, biológia a chémia nachádzajú uplatnenie na rôznorodých vysokých školách, a to nielen technických, ale aj humanitných odborov či v medicíne. Úspešnosť umiestnenia absolventov dosahuje až 100 %. Škola ako jediná v regióne ponúka možnosť zážitkovej formy vzdelávania či blokové vyučovanie pre deti nižších ročníkov. V projekte Jazykové laboratóriá boli okrem Gymnázia J. Lettricha úspešné aj ďalšie školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Do projektu sa zapojili Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove, Gymnázium v Kysuckom Novom Meste, ako aj Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Stredná priemyselná škola stavebná, obe v Žiline.

                                        
                                                                                         Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                                 hovorca ŽSK