15. október 2009

- Nepretržitá informovanosť o aktuálnom stave ciest

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 15. október 2009

Kvôli mimoriadnej situácii na cestách Krajská dispečersko – spravodajská služba (KDSS) Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) spustila nepretržitú 24-hodinovú prevádzku, počas ktorej informuje o aktuálnom stave vozoviek a údržbe ciest. Vodiči motorových vozidiel i verejnosť tak môžu telefonovať na telefónne číslo (SC ŽSK) 041/564 37 72, alebo na ďalšie telefónne čísla KDSS, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=14165, podľa jednotlivých regiónov. Okrem zisťovania aktuálneho stavu vozoviek sa ľudia môžu obrátiť na čísla závodov Správy ciest v konkrétnych regiónoch Žilinského kraja v prípade havarijnej situácie na ceste, v ktorej sa ocitli. Po odvolaní mimoriadnej situácie bude nepretržitá prevádzka pokračovať od 1. novembra 2009 do 31. marca budúceho roka. Nepretržitú dispečerskú službu dopĺňa geografický informačný systém - GIS ŽSK na stránke www.zask.sk, ktorý umožňuje sledovať polohu a činnosť vozidiel zimnej údržby v aktuálnom čase.


 
                                                                         Mgr. Ľubomíra Masnicová
                                                         odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK