15. júl

- Viac ako 339 tisíc eur získalo 41 projektov sociálnych zariadení Žilinského kraja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 15. júl 2009

Domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja si prilepšia. Prostredníctvom dotácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (podľa § 2 výnosu MPSVR SR z 5 decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu MPSVR SR z 26 novembra 2008 č. 23609/2008) v celkovej výške 339 403 eur (10,2 mil. Sk) sa zrealizuje spolu 41 projektov na skvalitnenie života klientov v regiónoch Kysúc, Horného Považia, Turca, Oravy a Liptova. „Peniaze poslúžia na nákup polohovateľných postelí a hydraulických stoličiek, špeciálne kreslá pre kardiakov, ďalšie materiálno-technického vybavenie izieb klientov, kuchýň a stravovacích jednotiek, schodísk či spoločných priestorov. Ministerstvo podporilo tiež nákup pece do sklárskej dielne pre klientov vyrábajúcich mozaiky a vitráže, ale aj nákup hračiek do herne pre deti,“ informoval predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Podľa slov J. Blanára bol Žilinský kraj spomedzi uchádzajúcich sa obcí, miest a krajov najúspešnejší v počte podaných a schválených žiadostí. Z 92 projektov kraja podporili 41.

 

Podporené DD a DSS podľa regiónov Žilinského samosprávneho kraja:

KYSUCE

DSS pre dospelých, Hviezdoslavova, Čadca: Nákup elektrických polohovateľných postelí na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb vo výške 10 205,- EUR,
DSS Slniečko, Oščadnica: Skvalitnenie služieb mentálne a telesne postihnutých klientom výmenou starých, nefunkčných, železných postelí nemocničného typu za nové polohovateľné postele vo výške 14 700,- EUR,
DD a DSS pre deti a dospelých, Horelica, Čadca: Zakúpenie polohovateľných postelí vo výške 7 170,- EUR,
DSS pre deti a dospelých a DD, Belanského, Kysucké Nové Mesto: Sklárska dielňa - mozaika, vitráž, tiffany technika, spekanie a ohýbanie skla vo výške 5 976,- EUR,
DD a DSS pre dospelých, Ľ. Štúra, Kysucké Nové Mesto: Nákup polohovacích elektrických postelí vo výške 27 065,- EUR.
DD a DSS pre dospelých, Štefánika, Čadca: Nákup technológie do stravovacej prevádzky (nákup konvektomatu) vo výške 6 627,- EUR, Nákup technológie do stravovacej prevádzky vo výške 6 627,- EUR.

TURIEC

DD a DSS pre dospelých, Mazúrova, Martin: Skvalitnenie života obyvateľov DD a DSS - debarierizácia a estetizácia prostredia vo výške 8 590,- EUR,
DSS a špecializované zariadenie, Turčianske Teplice: Nákup zdvíhacích hydraulických stoličiek na zlepšenie manipulácie s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb vo výške 3 825,- EUR,
DSS pre deti a dospelých, Palkovičova, Martin: Zakúpenie dvoch konvektomatov do stravovacích prevádzok Sever a Lipovec vo výške 4 500,- EUR.

HORNÉ POVAŽIE

DD a DSS pre dospelých, Ulica Republiky, Žilina: Rekonštrukcia kuchyne a obnova technológie stravovacej prevádzky (nákup konvektomatu) vo výške 8 026,- EUR, Polohovateľné lôžka pre imobilných a čiastočne mobilných klientov vo výške 9 157,- EUR,
DD a DSS pre dospelých, Ulica Republiky, Žilina, pracovisko Útulok, Hviezdoslavova, Žilina: Príprava stravy pre ľudí bez domova vo výške 3 053 ,- EUR,
DD a DSS pre dospelých, Karpatská 8,9; Žilina: Dovybavenie stravovacej prevádzky (konvektomat, prepravné vozíky s termotabletami) vo výške 15 353,- EUR,
DD a DSS Osiková 26, Žilina: Materiálno-technické vybavenie (nákup konvektomatu) vo výške 4 738,- EUR,Materiálno-technické vybavenie (nákup polohovateľných postelí) vo výške 6 125 ,- EUR,
DD a DSS Osiková 26, Žilina, pracovisko Hrabové: Materiálno-technické vybavenie (nákup konvektomatu) vo výške 10 000,- EUR,
DSS pre dospelých Turie: Zabezpečenie nábytku pre imobilných klientov vo výške 5 135,- EUR,
DSS pre deti a dospelých, Moyzesova 27, Žilina, pracovisko Gorazdova 2: Inštalácia zariadení na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb (nákup zdvíhacieho zariadenia) vo výške 10 000,- EUR,
DD a DSS pre dospelých ul. Kollára, Terchová, pracovisko Zázrivá: Humanizácia prostredia (nákup polohovateľných postelí) vo výške 6 076,- EUR,
DSS Straník: Debarierizácia priestorov, úprava miestnosti - výdajňa stravy, protipožiarne schodisko, šikmá schodisková sedačka model A 52, polohovateľné postele vo výške 11 493,- EUR, Zlepšenie podmienok kvality života klientov (nákup postelí a matracov) vo výške 9 549,- EUR,
DSS pre deti a dospelých a ZCHB „LÚČ“, Žilina, pracovisko ZCHB Strážov: Herňa pre deti vo výške 1 500 ,- EUR.

ORAVA

DSS pre dospelých a DD Tvrdošín: Nákup zariadenia na zlepšenie manipulácie s imobilnými a&nbs