15. január

- Komuniké predsedu ŽSK Juraja Blanára po rokovaní s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomírom Vážnym v Bratislave

Komuniké predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára 
po rokovaní s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomírom Vážnym v Bratislave dňa 15. januára 2008


Do záverečnej fázy výberového konania PPP projektov sa dostávajú 1. a 3. balík diaľnice D1. Tu bude záležať na tom, ako rýchlo budú koncesionári schopní prefinancovať tieto projekty. Nášho kraja sa týkajú 1. balík a 3. balík.
1. balík - úseky
Dubná Skala – Turany 16 450 m
Turany – Hubová 13 575 m
Hubová – Ivachnová 15 250 m

3. balík – úseky
Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 11 317 m
Lietavská Lúčka – Višňové 5 400 m
Višňové – Dubná Skala 8 110 m
Aktuálna informácia hovorí o tom, že ponuky na 3. balík sa uzavrú v apríli tohto roka, ktorého čo najskoršia realizácia je nevyhnutná vzhľadom na riešenie dopravnej situácie v Žiline, kde už aj v súčasnosti dochádza v uzlových bodoch ku kolapsom.

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny ma informoval o Memorande s Poľskou republikou, ktoré podpísal, hovoriace o etapách výstavby diaľnice D3 od Skalitého po Žilinu. A rovnako rýchlostnej komunikácie R5 Svrčinovec-Česká republika v dĺžke 2,4 km, kde je ochota ministerstva dopravy túto výstavbu urýchliť v nadväznosti na vzájomnú dohodu s českou stranou.

Dotkli sme sa aj prípravy výstavby privádzača D3 – Kysucké Nové Mesto k významnému zamestnávateľovi závodu INA, kde sme prediskutovali alternatívne riešenie napojenia cesty III. triedy, ktorá patrí Žilinskému samosprávnemu kraju kruhovou križovatkou, na tento privádzač, čo výrazne zvýši dopravnú priepustnosť naväzujúcej cestnej siete a tiež dopravnú obslužnosť okolitých obcí (Rudina, Rudinka, Rudinská, Nesluša), ako aj Kysuckého Nového Mesta.

Ministerstvo dopravy si uvedomuje zlú dopravnú situáciu v Žiline, preto prebiehajú projekčné práce na presmerovanie frekventovanej cesty zo Žiliny smer Martin na obchvat Ľavobrežná, ďalej okolo závodu KIA ponad Vodné dielo na jestvujúcu cestu I/18, čím sa výrazne odbremení kritický stav v meste Žilina, a predovšetkým križovatky Košická-Ľavobrežná (pri TESCU).

Vyjadril som poďakovanie za spustenie výstavby obchvatu Hornej Štubne R3 v minulom roku, pretože situácia práve v tejto obci bola neúnosná. Potvrdili mi to aj mnohé stretnutia s obyvateľmi z tohto regiónu. Rovnako je to aj so spustením obchvatu Oravského Podzámku v minulom roku, čím sa významne odľahčila ťažká doprava v dotknutých obciach a zvýšila bezpečnosť i kvalita života v Oravskom Podzámku, Hornej a Dolnej Lehoty.

Krátko sme hovorili aj o Letisku Žilina. Chceme si zachovať súčasný podiel 0,47 % akcií tak, aby sme mali prehľad o činnosti v tejto spoločnosti, pretože Letisko Žilina patrí medzi strategické časti dopravnej infraštruktúry v Žilinskom samosprávnom kraji.