13. júl

- Kultúra v Žilinskom kraji patrí medzi špičku na Slovensku

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 

Žilina 13. júl 2009

Výsledkami svojej činnosti patria kultúrne organizácie v Žilinskom samosprávnom kraji medzi najlepšie na Slovensku. Rozsah a kvalita expozícií, počet výstav, organizovaných podujatí a rôznorodých aktivít výrazne podporujú konkurencieschopnosť kultúry tohto kraja. Ten spravuje 4 múzeá a 27 stálych expozícií, medzi ktoré patria 2 múzeá v prírode: vo Vychylovke a v Pribyline a ako jediný kraj na Slovensku spravuje aj 3 lesné železničky, a to opäť vo Vychylovke, Oravskej Lesnej a v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Celkovo zastrešuje kraj 23 kultúrnych organizácií - múzeá, galérie, knižnice, kultúrne strediská, hvezdárne a divadlá. Mnohé z nich pritom priniesli prvenstvo v celonárodnom meradle. O vysokej úrovni kultúrnych inštitúcií svedčia aj 4 hrady vo vlastníctve ŽSK, a to Budatín, Strečno Likava a Oravský hrad. Posledný z nich dosiahol za rok 2008 najvyššiu návštevnosť zo všetkých hradov a zámkov na Slovensku a najnovšie je aj oficiálnym „Skvostom Slovenska“. Ocenenie mu na začiatku júla udelila Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Liptovské múzeum v Ružomberku zase získalo v roku 2005 titul Múzeum roka – udeľované Ministerstvom kultúry. Päť knižníc krajskej samosprávy ničím nezaostáva a dopĺňa úspešnú bilanciu „kultúrnych stánkov“ v kraji, keďže počtom čitateľov, množstvom knižničných dokumentov a kultúrno-výchovných aktivít sa zaraďujú na popredné miesta v rámci verených knižníc na Slovensku. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa v minulom roku navyše slávnostne otvorila obnovená prvá scéna Slovenského komorného divadla v Martine, považovaná za hereckú „liaheň“ súčasného divadla. Navyše je každoročným organizátorom celonárodného festivalu profesionálnych divadiel Dotyky a spojenia, pričom významne ovplyvňuje divadelné dianie na Slovensku. Bábkové divadlo v Žiline je zase najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku. Veľká rôznorodosť činnosti múzeí, si zároveň vyžiadala ich špecializáciu a prioritné zameranie: Považské múzeum v Žiline sa špecializuje na drotárstvo a dopravu, Kysucké múzeum v Čadci na lesné železničky, Ovčiarstvo je typické pre Liptovské múzeum v Ružomberku a Goralská kultúra pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
„Výborné výsledky kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK potvrdzujú kvalitnú a profesionálnu prácu ich vedenia a zamestnancov. Naším spoločným úsilím je vytvárať systémové podmienky pre umenie a kultúru v našom kraji, “ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Oblasť kultúry je podľa jeho slov významná devíza propagujúca cestovný ruch aj smerom k zahraničiu. Inštitúcie v tejto oblasti preto realizujú veľké množstvo podujatí, na ktoré využívajú aj prostriedky z eurofondov. V roku 2008 navyše vznikol Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry, v rámci ktorého získavajú účelové dotácie na svoje projekty z rozpočtu krajskej samosprávy.

Mgr. Jana Kubicová
odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky