12. marec

- Eurokomisárka Danuta Hübner rokovala s predsedom ŽSK Jurajom Blanárom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 12. marec 2009

Dnes navštívila prvýkrát Žilinský samosprávny kraj eurokomisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner, s ktorou rokoval predseda ŽSK Juraj Blanár. ŽSK prezentoval profesionálnu pripravenosť pre čerpanie fondov z Európskej únie vytvorením Centrálnej koordinačnej jednotky. V rámci krajov ide o jediný odbor, špecializovaný na celý proces čerpania eurofondov, a to v rámci 126 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, v spojení s Rozvojovou agentúrou ŽSK. Agentúra slúži aj pre iné subjekty v našom kraji. Krajská samospráva tiež informovala o doteraz čerpaných prostriedkoch v rámci skráteného programovacieho obdobia 2004-2006 a nového obdobia. Predseda J. Blanár informoval eurokomisárku aj o potenciáli kraja: „Schopnosť absorbovať peniaze z eurofondov v Žilinskom kraji je podľa našich prepočtov až 1,7 miliárd eur.“
Predseda ŽSK otvoril aj otázku predfinancovania eurofondov, ktoré je mimoriadne dôležité nielen pre samosprávny kraj, ale aj pre obce a mestá a ostatných žiadateľov. Komisárka D. Hübner tomu vyjadrila podporu a zároveň informovala, že už aj Európska komisia na to reagovala zmenou legislatívy, kde môže byť v národných a nadnárodných projektoch predfinancovaných až do 100 %. Je už na jednotlivých riadiacich orgánoch príslušného štátu, aby aj na Slovensku bolo predfinancovanie vo väčšej miere. Predseda ŽSK informoval eurokomisárku o maximálnej snahe zapojenia Žilinského samosprávneho kraja pri realizovaní regionálneho inovačného centra v našom kraji, ktoré má byť financované z EÚfondov. „Inovácie sú jednou z možností, ako priniesť zmenu zamerania našej ekonomiky nielen v čase krízy, ale aj do budúcnosti.“

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky